Harmonogram dnia w internacie

NIEDZIELA

 • od 16.00 – Przyjazdy wychowanków z domów rodzinnych
 • 16.00 – 18.00 – Czas wolny, zajęcia osobiste
 • 18.00 – 21.30 – Przygotowanie do zajęć szkolnych
 • 21.30 – 22.00 – Przygotowanie do ciszy nocnej i czynności higieniczno – porządkowe
 • 22.00 – 6.30 – Cisza nocna

PONIEDZIAŁEK

 • 6.30 – Pobudka
 • 6.30 – 7.00 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do wyjścia na zajęcia lekcyjne
 • 7.00 – 8.00 – Śniadanie i zajęcia osobiste (np. modlitwa, udział we Mszy Św.)
 • 7.10 – 16.00 – Zajęcia lekcyjne
 • 12.00 – 14.00 – OBIAD
 • 16.00 – 18.00 – Czas wolny
 • 18.00 – 18.30 – Kolacja
 • 18.30 – 20.00 – Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej (dla chętnych)
 • 20.00 – 20.30 – Spotkanie modlitewne (dla chętnych)
 • 18.45 – 21.30 – NAUKA WŁASNA
 • 21.30 – 22.00 – Przygotowanie do ciszy nocnej i czynności higieniczno – porządkowe
 • 22.00 – 6.30 – Cisza nocna

WTOREK

 • 6.30 – Pobudka
 • 6.30 – 7.00 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do wyjścia na zajęcia lekcyjne
 • 7.00 – 8.00 – Śniadanie
 • 7.25 – 7.50 – Zajęcia osobiste (np. modlitwa, udział we Mszy Św.)
 • 7.10 – 16.00 – Zajęcia lekcyjne
 • 12.00 – 14.00 – OBIAD
 • 13.00 – 18.00 – Czas wolny
 • 18.00 – 18.30 – Kolacja
 • 18.30 – 19.15 – Zajęcia własne lub zorganizowane w grupach wychowawczych (np. spotkania integracyjne, koła zainteresowań)
 • 19.15 – 21.30 – NAUKA WŁASNA
 • 21.30 – 22.00 – Przygotowanie do ciszy nocnej i czynności higieniczno – porządkowe
 • 22.00 – 6.30 – Cisza nocna

ŚRODA

 • 6.30 – Pobudka
 • 6.30 – 7.00 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do wyjścia na zajęcia lekcyjne
 • 7.00 – 8.00 – Śniadanie i zajęcia osobiste (np. modlitwa, udział we Mszy Św.)
 • 7.10 – 16.00 – Zajęcia lekcyjne
 • 12.00 – 14.00 – OBIAD
 • 16.00 – 18.00 – Czas wolny
 • 18.00 – 18.30 – Kolacja
 • 18.45 – 20.00 – NAUKA WŁASNA
 • 20.00 – 20.30 – Spotkanie modlitewne – obowiązkowe dla wszystkich wychowanków oraz spotkania indywidulane z księdzem opiekunem duchowym Internatu (dla chętnych)
 • 20.30 – 21.30 – NAUKA WŁASNA
 • 21.30 – 22.00 – Przygotowanie do ciszy nocnej i czynności higieniczno – porządkowe
 • 22.00 – 6.30 – Cisza nocna

CZWARTEK

 • 6.30 – Pobudka
 • 6.30 – 7.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do wyjścia na zajęcia lekcyjne
 • 7.00 – 8.00 – Śniadanie i zajęcia osobiste (np. modlitwa, udział we Mszy Św.)
 • 7.10 – 16.00 – Zajęcia lekcyjne
 • 12.00 – 14.00 – OBIAD
 • 16.00 – 18.00 – Czas wolny
 • 18.00 – 18.30 – Kolacja
 • 18.30 – 20.00 – Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (dla chętnych)
 • 18.45 – 21.30 – NAUKA WŁASNA
 • 21.30– 22.00 – Przygotowanie do ciszy nocnej i czynności higieniczno – porządkowe
 • 22.00 – 6.30 – Cisza nocna

PIĄTEK

 • 6.30 – Pobudka
 • 6.30 – 7.10 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do wyjścia na zajęcia lekcyjne
 • 7.00 – 8.00 – Śniadanie i zajęcia osobiste (np. modlitwa, udział we Mszy Św.)
 • 7.10 – 16.00 – Zajęcia lekcyjne
 • 12.00 – 14.00 – OBIAD
 • do 16.30 – Wyjazdy wychowanków do domów rodzinnych

Aneks do Harmonogramu Dnia:

 • w dniu wyjazdów z internatu wychowankowie zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku w pokoju mieszkalnym,
 • kompleksowe kontrole czystości odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek w godzinach wieczornych,
 • codziennie mogą odbywać się tzw. wyrywkowe kontrole czystości prowadzone przez kierownika internatu wraz z aktualnie dyżurującym wychowawcą,
 • godziny harmonogramu zajęć w internacie mogą ulec zmianie w zależności
  od sytuacji i potrzeb wychowanków za wyłączną zgodą kierownika lub wychowawcy.