Konto bankowe dla internatu


Konto bankowe nr: 10 1240 3389 1111 0010 6037 7989

  • wpłaty za czesne, posiłki w INT


W tytule każdego przelewu należy podać:

  • nazwisko i imię, klasa, szkoła (GM, LO), wpłata za jaki miesiąc
Rachunki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza prowadzone są przez Bank Pekao SA I Oddział we Włocławku.