Młodzieżowa Rada Internatu

W dniu 22.09.2016r. społeczność wychowanków Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku dokonała wyboru Młodzieżowej Rady Internatu.

W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład MRI:

  • Przewodniczący – Klaudia Błaszczyk,
  • Z-ca Przewodniczącego – Paweł Olakowski,
  • Skarbnik i sekretarz – Izabela Biernacka.

Ponadto zgodnie z Regulaminem MRI wybrano przedstawicieli do poszczególnych sekcji oraz starostów grup:

  • sekcja sportowa: Mateusz Halik, Grzegorz Murawski;
  • sekcja naukowo – kulturalna: Monika Jaroniewska, Dagmara Szudzik;
  • sekcja porządkowa: Agnieszka Augustyniak, Patrycja Słowińska;
  • sekcja religijna: Piotr Mroczkowski, Maria Piątkowska;
  • starosta gr. I – Monika Jaroniewska;
  • starosta gr. II – Marika Graczyk;
  • starosta gr. III – Oliwia Tunicka.

Opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2016/2017 została p. mgr Milena Witkowska.