IX Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

„Jak szczęśliwa Polska cała w niej Maryi kwitnie chwała…”

Pod Patronatem

J.E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa

Tradycyjnie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym, tym razem inspirowanym słowami:

„Jak szczęśliwa Polska cała w niej Maryi kwitnie chwała…”
w 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Cele konkursu:

 • Utrwalenie w obiektywie  kultu Maryjnego na tle natury –  (zatrzymanie w kadrze  piękna kwiatów, traw, toni wodnej i nieba
 • Uchwycenie  w kadrze ciekawego, inspirowanego przyrodą miejsca związanego z kultem Maryjnym
 • Ukazanie piękna i artyzmu przyrody
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku,
  ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 601 473 404
  .
 2. Autor konkursu: mgr Bożena Sobierajska
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Format zgłaszanych zdjęć – A4 oraz nagrane zdjęcie na nośniku CD
 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 05.05.2017 roku.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 2 czerwca 2017 roku.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu czerwca 2017r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl
 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek, imię i nazwisko opiekuna, telefon i adres szkoły.
 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalne  jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 14. Organizator przewiduje nagrody.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.