Lista uczniów przyjętych do klas IV-VII SP

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 28.06.2017 w holu szkolnym została wywieszona lista uczniów przyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza (klasy IV-VII).

Prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów (odpis aktu ur, świadectwo, opinia proboszcza, zdjęcia) najpóźniej do dnia 10 lipca br.