Obiady na Łęgskiej – październik 2018

Informujemy, że opłata za obiady w październiku 2018 wynosi:

  • klasy 4-5 SP: 149,50 zł (23 x 6,50 zł)
  • klasy 6-8 SP, Gim, LO: 184 zł (23 x 8 zł )

Osoby zainteresowane wykupieniem posiłku na cały miesiąc wpłacają należność bezpośrednio na konto firmy cateringowej:

PPH BARTUS

nr konta Raiffeisen Polbank: 14 1750 0012 0000 0000 3819 2825

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa, obiad, miesiąc

Informację o wykupieniu obiadów proszę przekazać wychowawcy klasy.

 

Przypominamy, że można wykupić wyłącznie cały obiad tj. I i II danie. Nie przyjmujemy zamówień na pojedyncze posiłki.

Zwroty za posiłki dotyczyć będą nieobecności w całym tygodniu. Nie ma zwrotów za pojedyncze dni. W takich przypadkach można osobiście odebrać obiad ze stołówki.