Obiady w lutym – Łęgska

Opłata za obiady w lutym wynosić będzie:

  • klasy IV-V: 65 zł (10 x 6,50 zł),
  • klasy VI-VII SP, Gim, LO: 80 zł (10 x 8 zł)