Opłata za obiady w maju – ul. Łęgska

  • dla klas IV,V: 17 dni  x 6,50 zł = 110,50 zł
  • dla klas VI,VII, Gim , LO: 17 dni x 8 zł = 136 zł