Obiady w marcu 2018 – Łęgska

Opłata za obiady w marcu wynosić będzie :

  • klasy IV, V SP:  20 x 6,50 zł = 130,00 zł
  • klasy VI, VII, Gim, LO: 20 x 8 zł = 160,00 zł