Organizacja posiłków dla uczniów w budynku przy ul. Łęgskiej 26 w roku szkolnym 2017/2018

Przerwy obiadowe:

  • 12.10-12.30 – przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-V
  • 13.15-13.35 – przerwa obiadowa dla internatu oraz uczniów klas VI-VII SP, gimnazjum i liceum

Koszt obiadów:

  • klasy IV, V – 6,50 zł     
  • klasy VI, VII, Gim, LO – 8 zł       
  • Internat  18 zł (śniadanie, obiad, kolacja)

Rodzice uczniów klas IV-VII zgłaszają dzieci na posiłki u wychowawców i w ciągu dwóch dni dokonują opłaty poprzez konto internetowe.

PPH BARTUS
ul. Leśna 30A
87-800 Włocławek

nr konta Raiffeisen Polbank: 14 1750 0012 0000 0000 3819 2825

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa, obiady, miesiąc

Informujemy, że nie ma zwrotów za zamówione i niewykorzystane posiłki. 

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole, rodzice zgłaszają ten fakt  wychowawcy – obiady zostaną zawieszone i pieniądze zwrócone.