X Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

„Symbole Ducha Świętego”

pod Patronatem
J.E.  Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa

Tradycyjnie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym,  tym razem inspirowanym  hasłem Roku Liturgicznego 2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”                                               

Cele konkursu:

 • Utrwalenie w obiektywie  obrazów Ducha Świętego w naturze (zatrzymanie w kadrze  piękna przyrody, nieba, chmur, ognia, gołębi, wiatru)
 • Uchwycenie  w kadrze ciekawego, inspirowanego przyrodą miejsca związanego z kultem Ducha Świętego
 • Ukazanie piękna i artyzmu przyrody
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26    87-800 Włocławek, tel. 601 473 404, t http://www.zskdlugosz.pl e
 2. Autor konkursu:  mgr Bożena Sobierajska
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Format   zgłaszanych zdjęć – A 4  oraz  nagrane zdjęcie na nośniku CD
 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 17.04.2018 roku.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 1 czerwca 2018 roku.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu czerwca  2018 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl
 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek, imię i nazwisko opiekuna, telefon i adres szkoły.
 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalne  jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 14. Organizator przewiduje nagrody.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.