Zakaz wjazdu na teren szkoły przy ul. Łęgskiej

UWAGA!

Od dnia 30 października 2017 r. (poniedziałek) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami przez Rodziców i Uczniów na teren szkoły przy ul. Łęgskiej 26.

Wyjątkiem jest „środa u Długosza”.

 

Na placu utwardzonym przy budynku szkoły,  na czas wykonania obowiązków służbowych mają prawo pozostawić samochód tylko pracownicy Zespołu Szkół Katolickich i zaproszeni  do szkoły goście.

W ostatnim czasie ponownie z winy kierowcy (Rodzica) doszło do uszkodzenia ogrodzenia boiska. Dodatkowo bardzo duża ilość aut i pośpiech Rodziców przyjeżdżających po dzieci zwiększa niebezpieczeństwo dla uczniów, którzy samodzielnie do szkoły i z powrotem przechodzą tą drogą.

Proszę o dostosowanie się do wprowadzonych zmian.

ks. Jacek Kędzierski