Kontakt

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

ks. dr Jacek Kędzierski

Przedszkole

87-800 Włocławek
ul. Wojska Polskiego 2A

Wicedyrektor Przedszkola
mgr Joanna Trawińska

Szkoła Podstawowa

87-800 Włocławek
ul. Wojska Polskiego 2A

Sekretariat
Justyna Pietrzak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Katarzyna Zarzecka

Gimnazjum i Liceum

87-800 Włocławek
ul. Łęgska 26

Sekretariat
mgr Roma Wietrzyńska

Wicedyrektor Gimnazjum
mgr Sławomira Lewandowska

Wicedyrektor Liceum
mgr Urszula Brykalska

Internat

Kierownik Internatu - mgr Aneta Wąsik

Wychowawcy Internatu