Kontakt

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

ks. dr Jacek Kędzierski

Przedszkole i Szkoła Podstawowa kl. I-III

87-800 Włocławek
ul. Wojska Polskiego 2A

Sekretariat
Justyna Pietrzak

Wicedyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej I-III
mgr Paulina Kłonowska

Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII, Gimnazjum i Liceum

87-800 Włocławek
ul. Łęgska 26

Sekretariat
mgr Roma Wietrzyńska

Wicedyrektor Gimnazjum i SP IV-VIII
mgr Sławomira Lewandowska

Wicedyrektor Liceum
mgr Urszula Brykalska

Internat

Kierownik Internatu - mgr Aneta Wąsik

Wychowawcy Internatu