Galeria prymusów LO

 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
  • laureat: Maciej Chlebny IIIA
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  • finalistka: Julia Perlikowska IIIA
 • Wojewódzki Konkurs Fizyczny
  • laureat: Maciej Chlebny IIIA
  • finalista: Jakub Waśkiewicz IIA
 • Konkurs Chemiczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”
  • laureaci:
   • Agata Balcerowska IA
   • Rafał Brzeziński IIC
   • Krzysztof Narazińsk IA 
  • finaliści:
   • Alicja Orłowska  IC
   • Julita Orankiewicz  IC
   • Aleksandra Lewandowska  IA
   • Adam Piętowski  IC
   • Paulina Jakubczyk  IIA
   • Klaudia Skrzypińska  IIA
 • Konkurs Politechniki Koszalińskiej „Bieg po indeks”
  • finaliści:
   • Maciej Chlebny IIIA
   • Damian Goleniewski IIIA
   • Filip Rasiewicz IIIA
   • Tymoteusz Uzarczyk IIIA
 • Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
  • finaliści:
   • Aleksandra Lewandowska IA
   • Jakub Oleradzki IB
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – etap wojewódzki
  • laureat: Krystian Marciniak IC
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  • laureat: Tymoteusz Uzarczyk IIIA
 • XXVI Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla klas pierwszych liceum
  • Aleksandra Lewandowska (1A) i Krzysztof Naraziński (1A) – laureaci i zdobywcy ex aequo drugiego miejsca w tym konkursie
  • finaliści: Alicja Orłowska (1C), Julita Orankiewicz (1C), Agata Balcerowska (1A), Martyna Piekarska (1C) i Michał Porębski (2a gimnazjum)