Dyrekcja

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

Ksiądz Dyrektor

ks. dr Jacek Kędzierski


WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. I-III

mgr Paulina Kłonowska


WICEDYREKTOR GIMNAZJUM
oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. IV-VIII

Wicedyrektor Gimnazjum
mgr Sławomira Lewandowska


WICEDYREKTOR LICEUM

Wicedyrektor Liceum
mgr Urszula Brykalska


KIEROWNIK INTERNATU

Kierownik Internatu
mgr Aneta Wąsik