Dyrekcja

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

Ksiądz Dyrektor

ks. dr Jacek Kędzierski


WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. I-III

ks. mgr Sebastian Tomczak


WICEDYREKTOR GIMNAZJUM
oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. IV-VIII


mgr Sławomira Lewandowska


WICEDYREKTOR LICEUM


mgr Urszula Brykalska


KIEROWNIK INTERNATU


mgr Aneta Wąsik