Nauczyciele

Wykaz nauczycieli ZSK w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot, zajęcia
ks. dr Jacek Kędzierski dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
mgr Paulina Kłonowska wicedyrektor przedszkola i kl. 1-3 szkoły podstawowej, pedagog szkolny
mgr Sławomira Lewandowska wicedyrektor kl. 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciel bibliotekarz
mgr Urszula Brykalska wicedyrektor liceum, nauczyciel chemii, fizyki i przyrody
mgr Aneta Wąsik kierownik internatu, wychowawca internatu
mgr Dorota Antczak nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Marta Antczak nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Małgorzata Bajraszewska nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Anna Baranowska nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wos
mgr Ewa Bieniek nauczyciel biologii i przyrody
mgr Monika Bińczarska nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Urszula Bordyn wychowawca świetlicy szkolnej
s. mgr Paulina Bursiewicz nauczyciel religii
ks. mgr Jacek Buta nauczyciel religii
mgr Emilia Chodoła nauczyciel matematyki
mgr Piotr Chodoła nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Joanna Filińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i innowacji matematycznej
dr Paweł Gmys nauczyciel informatyki i  innowacji informatycznej
mgr Dariusz Goldewicz wychowawca internatu
mgr Andrzej Gołębieski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji przez szachy
mgr Gabriela Goszcz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przez szachy i innowacji matematycznej
mgr Iwona Grzelczak nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
mgr Paulina Iwańska nauczyciel bibliotekarz
mgr Sandra Iwańska wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel doradztwa zawodowego
lic. Agnieszka Janiak nauczyciel edukacji przedszkolnej i języka angielskiego
mgr Agata Jankowska-Pakulska nauczyciel biologii
mgr Irena Jarząbkowska nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
mgr Małgorzata Jaskólska nauczyciel chemii
mgr Joanna Karwowska nauczyciel matematyki
mgr Paulina Kaszuba wychowawca internatu
mgr Joanna Kinasiewicz nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wos
mgr Jakub Kostrzewski nauczyciel języka angielskiego
s. mgr Maria Kowalik nauczyciel religii
mgr Anna Maria Kowalska nauczyciel języka francuskiego i hiszpańskiego
mgr Krzysztof Krychowiak nauczyciel informatyki i zajęć technicznych, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Milena Kujawa nauczyciel tańca
mgr Kamila Kurdubska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, innowacji matematycznej i informatycznej oraz zajęć z komputerem
mgr Rafał Kurzępa nauczyciel języka angielskiego i języka łacińskiego
mgr Katarzyna Kwiatkowska nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wos
mgr Monika Kwiatkowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  innowacji matematycznej, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Agnieszka Lasota-Staszak wychowawca internatu
ks. mgr Marcin Lewandowski nauczyciel religii
mgr Krzysztof Łodygowski nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego
mgr Aleksandra Madajczyk pedagog szkolny
mgr Klaudia Majewska-Rybacka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i innowacji matematycznej
lic. Paulina Makowska nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Grzegorz Matusiak nauczyciel fizyki
mgr Agata Nawrocka nauczyciel języka angielskiego
mgr Elizawieta Nieznańska nauczyciel języka rosyjskiego
mgr Jolanta Nowak nauczyciel historii i wos,  wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Józef Nowak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Justyna Paczkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Marta Pankiewicz nauczyciel biologii, przyrody i matematyki
mgr Aneta Pawłowska nauczyciel geografii
mgr Jadwiga Piasecka nauczyciel informatyki i innowacji informatycznej, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Wioletta Piasecka nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Pierścińska nauczyciel języka angielskiego
mgr Sylwia Pietrzak nauczyciel języka polskiego
mgr Andrzej Przybylski nauczyciel języka niemieckiego
mgr Arkadiusz Różański nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Aleksandra Rusin nauczyciel historii
mgr Ewelina Rutkowska nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Bożena Sobierajska pedagog szkolny, nauczyciel edukacji plastycznej i plastyki
mgr Katarzyna Sobolewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, innowacji matematycznej i języka angielskiego, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Paulina Stężewska nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Szabłowska nauczyciel języka angielskiego
mgr Karolina Szałek nauczyciel edukacji przedszkolnej i rytmiki
mgr Anna Szczerbiak nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Angelika Szumińska nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
dr Anna Taberska nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Tomaszewska nauczyciel języka francuskiego
mgr Marta Trela wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Konrad Trokowski nauczyciel chemii
lic. Aleksandra Ujazdowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i innowacji matematycznej
mgr Angelika Uzarczyk nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Waśkiewicz nauczyciel języka niemieckiego
mgr Lidia Wiśniewska nauczyciel języka polskiego
mgr Milena Witkowska wychowawca internatu
mgr Marcin Woźniak nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
mgr Jakub Zemlak wychowawca  świetlicy szkolnej
mgr Maciej Ziółkowski nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Żuchowska nauczyciel wychowania fizycznego, tańca