Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
Rok szkolny 2018/19

 1. PRZEWODNICZĄCA – p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz  (IIIA LO)
 2. Wiceprzewodnicząca ds. przedszkola – p. Wioletta Balcerowska (przedszkole 6-latki)
 3. Wiceprzewodniczący ds. SP 1-3 – p. Michał Łączkowski (1b SP)
 4. Wiceprzewodnicząca ds. SP (4-8 SP) – p. Jolanta Olszewska  (VIIb SP)
 5. Wiceprzewodnicząca ds. gimnazjum –  p. Joanna Krejs-Maćkowiak (3b GM)
 6. Wiceprzewodniczący ds. liceum –  p. Michał Oleradzki (IIB LO)
 7. Sekretarz – p. Małgorzata Mirecka (IIIB LO)
 8. Skarbnik – p. Barbara Brożek-Tyrjan (IVb SP)
 9. Członek Rady Rodziców (przedszkole) – p. Karolina Kamedulska (3-latki)
 10. Członek Rady Rodziców (SP 1-3) –  p. Małgorzata Kurdupska (1b SP)
 11. Członek Rady Rodziców (SP 4-8) – p. Maciej Markowski (IVa SP)
 12. Członek Rady Rodziców (GM) – p. Izabela Bożenda (3d GM)
 13. Członek Rady Rodziców (LO) – p. Wioletta Dziankowska (IC LO)
 14. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Jolanta Kaczmarek-Smolińska (IIIA LO)
 15. Członek Komisji Rewizyjnej – p. Magdalena Milczarek (8aSP)
 16. Członek Komisji Rewizyjnej – Irena Vuković –Kwiatkowska (7a SP)