Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
Rok szkolny 2016/17

 1. PRZEWODNICZĄCA – Kopaczewska – Jurewicz Bogna (IA LO)
 2. WICEPRZEWODNICZĄCA  ds SP 1-3 – Brożek – Tyrjan Barbara  (2b SP)
 3. Wiceprzewodnicząca ds. SP (4-6 SP) – Olszewska Jolanta  (VSP)
 4. Wiceprzewodnicząca ds gimnazjum –  Krejs – Maćkowiak Joanna (1b GM)
 5. Wiceprzewodniczący ds liceum – Piotr Uzarczyk (IIA LO)
 6. SEKRETARZ – Małgorzata Mirecka (IB LO)
 7. SKARBNIK – Anita Rogiewicz (1b GM)
 8. Członek Rady Rodziców- Jarosław Suliński (3a SP)
 9. Członek Rady Rodziców – Michał Oleradzki (3b GM)
 10. Przewodniczący Komisji rewizyjnej – Jolanta Kaczmarek-Smolińska ( IA LO)
 11. Członek Komisji rewizyjnej – Andrzej Ryczkowski (3a SP)
 12. Członek Komisji rewizyjnej – Szkopińska Agnieszka (1c GM)