Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
Rok szkolny 2017/18

 1. PRZEWODNICZĄCA – Kopaczewska – Jurewicz Bogna IIA LO
 2. Wiceprzewodniczący ds. przedszkola Łączkowski Michał 6-latki
 3. Wiceprzewodnicząca ds. SP 1-3 – Brożek- Tyrjan Barbara  3b SP
 4. Wiceprzewodnicząca ds. SP (4-8 SP) – Olszewska Jolanta  VI SP
 5. Wiceprzewodnicząca ds. gimnazjum  Krejs-Maćkowiak Joanna 2b GM
 6. Wiceprzewodnicząca ds. liceum – Orankiewicz Dorota  IC LO
 7. Sekretarz – Małgorzata Mirecka  IIB LO
 8. Skarbnik – Anita Rogiewicz  2b GM
 9. Członek Rady Rodziców (przedszkole) – Balcerowska Wioletta 5-latki
 10. Członek Rady Rodziców (SP 1-3) – Janakowska Anna 3c SP
 11. Członek Rady Rodziców (SP 4-8)–Szczupakowska Maria 4c SP
 12. Członek Rady Rodziców (GM) – Bożenda Izabela 2d GM
 13. Członek Rady Rodziców (LO) – Michał Oleradzki  IA LO
 14. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jolanta Kaczmarek-Smolińska  IIA LO
 15. Członek Komisji Rewizyjnej – Milczarek Magdalena  7a SP
 16. Członek Komisji Rewizyjnej – Szkopińska Agnieszka  2c GM