Konta bankowe – przedszkole

Informujemy, że z dniem 1 września 2017 r.

Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”
87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 2A

zostało włączone w skład

Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

W związku z powyższym uległy zmianie numery kont bankowych.

Podajemy numery nowych kont bankowych, na które prosimy dokonywać wpłat:

Zespół Szkół Katolickich – Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”

 

39 1240 3389 1111 0010 6037 7758  – konto podstawowe

Na konto te rodzice wpłacają za:

  • dodatkowe godziny opiekuńcze (1 zł* liczba godzin)
  • posiłki,
  • działalność edukacyjną

64 1240 3389 1111 0010 5731 1332 – konto Rady Rodziców

Na konto te rodzice wpłacają składki na Radę Rodziców działającą przy przedszkolu publicznym.

Z dniem 30 września 2017 konta bankowe otworzone odrębnie dla Katolickiego Publicznego Przedszkola zostaną zlikwidowane.