Koła zainteresowań w przedszkolu

Nasze przedszkole promuje zainteresowania dzieci, ważne jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji. Przedszkolaki różnią się między sobą, przejawiają odmienne zdolności i talenty. W przedszkolu koncentrujemy się na odkrywaniu w naszych podopiecznych tego co niepowtarzalne i najlepsze. Zainteresowania dzieci należy wspierać i pielęgnować stwarzając im odpowiednie warunki do ich rozwoju. Dlatego też w naszym przedszkolu prowadzimy różnego rodzaju koła zainteresowań, dzięki którym przedszkolaki mogą pielęgnować  ,,rodzące się” w nich talenty i zdolności.

Koło matematyczne „Bystrzaki”

Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem do osiągania sukcesów
w wielu dziedzinach życia. Dzieci w wieku przedszkolnym kształtują umiejętności matematyczne przez aktywność poznawczą. Matematyka w przedszkolu jest obecna codziennie poprzez różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia, czynności samoobsługowe. Dzieci w tym wieku są ciekawe świata, swego otoczenia, są badaczami, odkrywcami. Zadaniem przedszkola w tak ważnym okresie życia dziecka jest pobudzanie do działania, motywowanie do poznawania „nowego”.

Głównym założeniem koła matematycznego „Bystrzaki” jest wspieranie dzieci zdolnych, rozwijanie posiadanych uzdolnień i intuicji matematycznej, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, wzbogacenie wiedzy matematycznej. Zajęcia mają także na celu przygotowanie naszych milusińskich do posługiwania się pojęciami matematycznymi, do zrozumienia, których dochodzą poprzez samodzielne działanie.

Dojrzałość szkolną do uczenia się matematyki powinno osiągnąć dziecko jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole, tylko wtedy jest możliwe uniknięcie wszelkich niepowodzeń i trudności związanych z przyswajaniem sobie treści matematycznych. Nasze przedszkole stara się w taki sposób przygotować dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej by całkowicie zniwelować niepokój dzieci związany z rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji, który często wynika z niewystarczających kompetencji, a nauczycielom dać podstawy do kontynuacji i rozszerzania posiadanych umiejętności.

Zajęcia koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu skierowane są do uzdolnionych matematycznie dzieci z grupy 4-5 -latków oraz 6 -latków. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. W poniedziałek dla 4-5 –latków oraz we wtorek dla 6 –latków,
trwają 30 min. Dzieci chętnie uczęszczają na koło matematyczne, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i radosnego działania, podczas których nasi „Bystrzacy” chętnie odkrywają matematyczny świat.

Ewelina Osińska

„Kreatywne Przedszkolaki” – koło plastyczne

Twórczość plastyczna podobnie jak zabawa, jest niezwykle ważną formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wprowadzając dziecko w świat sztuki, stwarzamy mu okazję do ekspresji twórczej, pobudzamy emocje, procesy poznawcze, mowę, doskonalimy koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Działalność plastyczna uczy ponadto wiary we własne możliwości twórcze, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie.

Wszystkie prace naszych przedszkolaków są zazwyczaj bardzo pomysłowe. Dzieci pracują w wielkim skupieniu i starannie wykonują artystyczne zadania, a podczas wykonywania prac zawsze towarzyszy nam dobry humor, bo twórczość plastyczna daje nam wiele radości i satysfakcji.

                                                                                                                   Marta Antczak

Koło Taneczne

Ruch i muzyka są bardzo ważne w kształtowaniu wrażliwości dziecka, dlatego też tańczymy,  improwizujemy i przede wszystkim wspaniale się bawimy.

Głównym celem prowadzenia zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. Uczymy się pracy zespołowej, powtarzania odpowiednich czynności ,  kształtujemy poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchu oraz poprawiamy  koordynację ruchową i pamięć ruchowo-taneczną.

Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne.  Taniec jest nie tylko okazją do świetnej zabawy i twórczego rozładowania nadmiaru energii, ale również daje dzieciom wiele innych korzyści – zachęca do ruchu i aktywności fizycznej.

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu  cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a przedszkolaki zawsze wracają z nich pozytywnie zmęczone i bardzo zadowolone.

                                                                                                             Paulina Makowska

Kuchcikowo – zajęcia kulinarne

Z pewnością każdemu dziecku ogromną radość sprawia samodzielne przygotowanie posiłku, a potem zjedzenie go. Stąd też pomysł na Kuchcikowo w naszym przedszkolu.
Kuchcikowo – to zajęcia na których wkraczamy w świat smaków i zapachów. Z prostych składników przygotowujemy smaczne i zdrowe potrawy. Poznajemy nowe smaki i nie boimy się eksperymentować, bo to co sami przygotujemy smakuje najlepiej!

Główne cele realizowane na zajęciach:

 • wprowadzenie dziecka w świat sztuki kulinarnej,
 • stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
 • nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku
 • zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w kuchni,
 • zapoznanie dzieci z różnymi naczyniami, przyborami i sprzętem kuchennym,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, posługiwania się sztućcami.

Koło Teatralne

W naszym przedszkolu staramy się rozbudzać u dzieci zainteresowania teatrem, książką, rozwijać umiejętność słuchania, rozumienia treści tekstów literackich, wzbogacać język oraz sposób wypowiadania się i wyrażania emocji. Poprzez zajęcia teatralne oparte na literaturze dziecięcej wyzwalamy w naszych wychowankach aktywność twórczą. Zabawy teatralne stwarzają doskonałe warunki rozwoju uczuć dziecka, szczególnie społeczno – moralnych i estetycznych. Wpływają na rozwój mowy i myślenia. Wyzwalają radość twórczego, zespołowego działania.

Główne cele realizowane na zajęciach:

 • Zapoznanie dzieci z rodzajami teatru przedszkolnego oraz wartościami artystycznymi i wychowawczymi.
 • Przybliżenie dzieciom reguł prawidłowej higieny ciała i aparatu głosowego dzieci.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.
 • Zapoznanie dzieci z przestrzenią sceniczną.

                                                                                                      Justyna Paczkowska