Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoła Podstawowa kl. 7-8, Gimnazjum i Liceum:

rok szkolny 2018/2019

  • Przewodnicząca SU – Wiktoria Grzelakowska
  • Zastępca Przewodniczącego – Sara Jabłońska

Opiekun: p. mgr Piotr Chodoła


Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej – klasy 4-6

rok szkolny 2018/2019

  • Olivia Prouve kl. 6a – przewodnicząca
  • Zuzanna Orbaczewska kl. 6b – zastępca przewodniczącego
  • Tomasz Klarecki kl. 6a – skarbnik
  • Aleksander Wojciechowski kl. 4b  – sekretarz

Opiekun: p. mgr Bożena Sobierajska