Konta bankowe – szkoła podstawowa

W tytule każdego przelewu należy podać:

 • zajęcia dodatkowe, duplikaty dokumentów, ofiary – nazwisko i imię, klasa, rodzaj wpłaty, kwota, za jaki miesiąc
 • obiady – nazwisko i imię, klasa, wpłata za jaki miesiąc
 • rada rodziców – nazwisko i imię, klasa, szkoła (SP, GM, LO)
 • robotyka – imię i nazwisko dziecka i grupę (np. ZSK gr. niebieska)
 • Opłatę na robotykę – Trobot Edukacja Grzegorz Troszyński
  Opłatę za I semestr w wysokości 160zł proszę wpłacać na rachunek bankowy:
  Trobot edukacja Grzegorz Troszyński 49 1140 2004 0000 3102 6983 0637 najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć (za I semestr do 14.09)Opłata za niewykorzystane z powodów losowych zajęcia przechodzi na kolejny semestr. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć, opłata za niewykorzystane zajęcia będzie zwracana. Kontakt do Pana Grzegorza Troszyńskiego: tel. + 48 604 146 349.

rachunek nr 64 1240 3389 1111 0010 5731 1332

 • wpłaty na radę rodziców w GM, LO i SP

rachunek nr 28 1240 3389 1111 0010 6037 7471

 • wpłaty na zajęcia dodatkowe, ofiary na rzecz SP, opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych
 • opłata za wyrobienie karty dostępu

rachunek nr 39 1240 3389 1111 0010 6037 7758

 • wpłaty na obiady w SP

Rachunki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza prowadzone są przez Bank Pekao SA I Oddział we Włocławku.