Konta bankowe – szkoła podstawowa

W tytule każdego przelewu należy podać:

  • działalność edukacyjna, duplikaty dokumentów, ofiary – nazwisko i imię, klasa, rodzaj wpłaty, kwota, za jaki miesiąc
  • obiady – nazwisko i imię, klasa, wpłata za jaki miesiąc
  • rada rodziców – nazwisko i imię, klasa, szkoła (SP, GM, LO)

Numery kont bankowych:

rachunek nr 64 1240 3389 1111 0010 5731 1332

  • wpłaty na radę rodziców w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

rachunek nr 28 1240 3389 1111 0010 6037 7471

  • wpłaty na działalność edukacyjną w kl. 1-3 SP
  • opłaty za wyrobienie dodatkowych kart dostępu, duplikatów dokumentów szkolnych
  • obiady w kl. 1-3 SP

rachunek nr 42 1240 3389 1111 0010 5548 2405

  • wpłaty na działalność edukacyjną w kl. 4-8 SP, GM i LO
  • opłata za wyrobienie dodatkowych kart dostępu, duplikatów dokumentów szkolnych
  • darowizny na cele statutowe Zespołu Szkół Katolickich

Rachunki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza prowadzone są przez Bank Pekao SA I Oddział we Włocławku.