Zapisy do przedszkola

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Diecezja Włocławska jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Katolickich 
im. księdza Jana Długosza, w skład którego wchodzą publiczne szkoły: podstawowa, gimnazjum i liceum, podjęła się realizacji potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej 
i z dniem 1 września br. zamierza otworzyć publiczne przedszkole.

Myśl utworzenia przedszkola jest odpowiedzią na Państwa – Rodziców prośby 
stworzenia obok katolickich szkół obejmujących cały cykl edukacyjny młodego człowieka, także miejsca dla dzieci najmłodszych. Pragniemy – kierując się zasadami i wartościami chrześcijańskimi głoszonymi przez Kościół Katolicki stworzyć i zapewnić każdemu dziecku jak najlepsze warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” zostanie utworzone 
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Długosza we Włocławku przy 
ul. Wojska Polskiego 2A. Dla najmłodszych wychowanków będzie wydzielone, wyremontowane i wyposażone w pomoce dydaktyczne pierwsze piętro budynku, gdzie powstaną przestronne sale dla 3, 4, 5 i 6 latków. Nasze przedszkolaki będą miały dostęp 
do świetlicy i sali gimnastycznej, a w niedalekiej przyszłości dla nich i dla uczniów szkoły podstawowej powstaną boiska sportowe i plac zabaw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wprowadziliśmy do szkoły podstawowej a w przyszłości do przedszkola system kontroli dostępu oraz karty elektroniczne uprawniające do wejścia i wyjścia z budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku. Poza elektronicznymi kartami dostępu do całego budynku wychowankowie naszego przedszkola będą mieli zapewnione bezpieczne i oddzielne wejście.

W katolickim publicznym przedszkolu gwarantujemy:

 • realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
 • wychowanie przedszkolne dla dzieci od 3 do 6 roku życia,
 • opiekę wykwalifikowanych pedagogów w godzinach od 6.00 do 17.00,
 • staranne wyposażenie w środki i pomoce edukacyjne,
 • wyżywienie całodzienne,
 • naukę religii,
 • naukę języka angielskiego,
 • zajęcia z innowacji matematycznej, robotyki,
 • zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci,
 • opiekę logopedyczną,
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ścisłej współpracy z rodzicami oraz we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Już teraz pragniemy Państwa zachęcić do wybrania Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” jako miejsca edukacji, wychowania i opieki Waszych dzieci.

Zapisy do przedszkola odbywać się będą od 9 do 29 marca br. Wszelkich szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły podstawowej pod nr telefonu 518014943 i e-mailem: sekretariat.sp@zskdlugosz.pl.

Z wyrazami szacunku
ks. Jacek Kędzierski

 

Dokumenty do pobrania:

 

Skip to content