Pierwsze dni w przedszkolu

“Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

Jan Paweł II

Od pierwszego września rozpoczęło działalność nowo otwarte Katolickie Przedszkole ,,Pod Aniołem Stróżem” przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole zapewnia realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17.00. W czasie całodziennego pobytu, dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie.

Przedszkole dysponuje nowymi, pięknymi, kolorowymi salami wyposażonymi w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali do dyspozycji dzieci znajdują się toalety, dostosowane do potrzeb najmłodszych użytkowników oraz szatnie z oddzielną półką dla każdego dziecka. Atutem przedszkola jest własny, bezpieczny, piękny ogród.

Minął już jakiś czas od rozpoczęcia roku szkolnego. Dla niektórych to pierwszy kontakt z przedszkolem, z grupą rówieśniczą, nauczycielką, zasadami i regułami postępowania w nowym miejscu. Dla innych to kolejny rok w grupie przedszkolnej.

Życie w grupie przedszkolnej to wielka uciecha, wspólne przygody i duże wyzwania. To radość wspólnych zabaw i prac, radość dzielenia z drugim, małym człowiekiem przeżyć. Takie właśnie sytuacje są dla dziecka, okazją, by dojrzewało emocjonalnie i społecznie, by uczyło się skutecznego komunikowania z otoczeniem, współdziałania i solidarności, umiejętności wyrażania siebie, życzliwości, wybaczania i radości życia z innymi.

Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Uczymy je w przedszkolu tego, co najważniejsze, chcemy je mądrze wspierać, wykorzystując naturalną ciekawość świata i
różnorodne zdolności. Chcemy, by rozwijały swoją niepowtarzalną osobowość i swoje uzdolnienia.

W ramach codziennych zajęć dbamy o wszechstronny rozwój dzieci. Oprócz zajęć dydaktycznych dzieci codziennie bawią się w specjalnie dla nich przygotowanym przedszkolnym ogrodzie lub wychodzą na spacery oraz plac zabaw do pięknego parku sąsiadującego z przedszkolem.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dziecka i rodziców. Obok wychowawców, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami są rodzice. Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

Pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom, za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji zadań przedszkola. Swoją aktywną postawą w doposażaniu grup przedszkolnych w pomoce i zabawki przyczynili się Państwo do wsparcia nas w realizacji różnych zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych na rzecz dobra i rozwoju dzieci. Serdecznie dziękujemy za życzliwość, otwartość na nasze prośby i pomoc w naszych staraniach o rozwój i wychowanie przedszkolaków.

Joanna Trawińska

Skip to content