VII Dni Kultury Chrześcijańskiej

„Jaką radością dla Boga może być człowiek”.

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, w dniach 12-13 grudnia br., już po raz siódmy odbyły się „Dni Kultury Chrześcijańskiej”. W tym roku ich mottem stały się słowa zaczerpnięte z twórczości ks. Janusza St. Pasierba „Jaką radością dla Boga może być człowiek”.
W trosce o wychowywanie młodzieży w duchu poszanowania tradycji chrześcijańskiej, pielęgnowania pamięci o tych, którzy już odeszli a swoim życiem wnieśli trwały wkład w rozwój kultury, szkoła pragnie w sposób uroczysty obchodzić 15. rocznicę śmierci ks. Janusza St. Pasierba, poety, filozofa i historyka sztuki. Honorowy patronat objął nad tym wydarzeniem Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Mering.
W piątek 12 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Katolickich uczestniczyli w prelekcji poświęconej sylwetce czcigodnego Zmarłego – ks. Janusza Stanisława Pasierba, którą przygotował pan Stanisław Stanowski.
O godz. 18.30 w katedrze włocławskiej miało miejsce uroczyste rozpoczęcie obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej Mszą świętą, której przewodniczył i homilię okolicznościową wygłosi JE Arcybiskup Edmund Piszcz. Następnie zgromadzeni licznie w świątyni wierni wysłuchali słowa Biskupa Włocławskiego JE Wiesława Meringa.
Uwieńczeniem wieczoru stał się koncert, podczas którego wysłuchano recytacji wybranych utworów ks. Janusza St. Pasierba w wykonaniu Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa, a także Oratorium poświęconego pamięci Księdza Profesor w wykonaniu chóru „Non Serio” z Gdańska i szkolnego chóru Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza z Włocławka pod kierownictwem Cezarego Paciorka, który skomponował muzykę do poezji Księdza Pasierba.
W drugim dniu organizatorzy zaproponowali udział w konferencji, która z rozmaitych punktów widzenia miała pokazać niezwykły portret tego „myśliciela naszych czasów”. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz.10. W auli ZSK wszystkich gości powitał Ksiądz Kanonik Dyrektor Jacek Kędzierski i otworzył sesję.
Następnie głos zabrali kolejno zaproszeni prelegenci: ks. dr Tomasz Czapiewski przedstawił wspomnienie pt. „Kapłan, poeta, humanista”,p. Maria Wilczek wygłosiła referat pt. „W służbie Słowu – o Księdzu Januszu St. Pasierbie”. W kolejnym wystąpieniu ks. prof. dr hab. Jan Sochoń zaprezentował wspomnienie pt. „Ksiądz w polskiej kulturze. Projekt interpretacyjny Księdza Janusza St. Pasierba”. „Mała Ojczyzna w życiu i twórczości Księdza Janusza St. Pasierba” – to tytuł referatu p. prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego.
Wszystkie wystąpienia nagradzano spontanicznymi, gromkimi brawami licznie przybyłych gości oraz uczniów ZSK. Szczególny aplauz wzbudziło pełne humoru osobiste wspomnienie ks. Bp. Bronisława Dembowskiego.
Swoistym podsumowaniem refleksji o zmarłym ks. Januszu Stanisławie Pasierbie było słowo Ordynariusza Diecezji ks. bp. Wiesława Meringa. Podkreślił on konieczność przybliżania młodzieży postaci nieprzeciętnej, cechującej się ogromną skromnością, ukochaniem Słowa. Sesji towarzyszyła wystawa zdjęć „Pasierbowa Europa Ducha”, które unaoczniały przedstawione przez mówców oczywiste cechy osobowości Janusza Pasierba. Ksiądz Biskup Ordynariusz wskazał na jedno z nich. Jest bardzo symboliczne i proste zarazem… ks. Janusz pochylający się nad kwiatem na polanie. Taki obraz – ciekawego świata i otwartego na ludzi – kapłana i człowieka – pozostawiły zapewne zaprezentowane wspomnienia.
Ich dopełnieniem stał się kontakt z żywym słowem w recytacjach utworów Poety w wykonaniu zaproszonych gości: Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa.
Cieszy fakt tak dużego zainteresowania tym wydarzeniem: na uroczystość przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz, przedstawiciele kuratorium, proboszczowie, profesorowie seminarium. Pozostaje żywić nadzieję, że grono czytelników twórczości ks. Janusza Pasierba po tych dniach zdecydowanie się powiększy.
„Janusz Pasierb nie tylko znał teorię przepowiadania słowa. On je sam przepowiadał pięknie, przekonująco i chętnie. Umiał mówić do każdego audytorium i robił to z takim wdziękiem, że ożywiał najbardziej ospałych słuchaczy: (…) Nie bał się żartu, uśmiechu, lekkości. Traktował je raczej jako dar Pana Boga, ułatwiający człowiekowi uporanie się z ciężarem życia. Pewnie dlatego miał tylu wiernych słuchaczy” – powiedział bp Mering.
Aneta Gabryelczyk
Więcej informacji i zdjęć na stronie www.q4.pl

Organizator Katarzyna Zarzecka

Skip to content