X Dni Kultury Chrześcijańskiej

Dzień 1: 18.04.2012r. – Wolontariusze Fundacji Wiatrak spotkali się z długoszakami

W środę 18 kwietnia w ramach tegorocznych X Dni Kultury Chrześcijańskiej z długoszakami spotkali się wolontariusze Fundacji Wiatrak – młodzi ludzie z Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” z Bydgoszczy.

Fundacja istnieje już 17 lat i jest ściśle związana z fordońską katolicką parafią Matki Boskiej Królowej Męczenników. Od lat prowadzi zajęcia pozalekcyjne, grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne, parafialny klub sportowy i klub integracji społecznej, do jej zadań należy praca z osobami niepełnosprawnymi. Wolontariusze prowadzą dla nich m.in. grupę teatralną. „Martyria” natomiast to nazwa Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy. Słowo to wywodzi się z greckiego MARTYR to znaczy świadek, męczennik. To określenie nie jest przypadkowe, ma nierozerwalny związek z miejscem, z którego wyrósł ośrodek. Kościół parafialny zbudowany jest u wejścia do Doliny Śmierci, miejsca męczeńskiej śmierci inteligencji bydgoskiej zamordowanej przez hitlerowców w 1939 roku. W tym roku wspólnota obchodzi swoje 25-lecie.

Spotkania wolontariuszy z długoszańską młodzieżą służyły pokazaniu rozmaitych aspektów związanych z przyjęciem przez człowieka swojego losu, akceptacją tego, co nas spotyka, a także rozpoznaniem możliwych do wykonania dla drugich aktywności. „Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.?”- pytał Jan Paweł II. Działalność studentów z Fundacji Wiatrak jest odpowiedzią, co można zrobić dla siebie i innych. Uczniowie ZSK poruszeni obejrzeli film o ojcu, który poświęcił swojego syna, by ocalić życie wielu pasażerom pociągu. To taka współczesna wersja biblijnej historii samego Jezusa. W ten niezwykły sposób wolontariusze przypomnieli młodzieży, że Bóg kocha każdego z nas, z miłości właśnie oddał swojego Syna, byśmy mieli życie wieczne. Studenci podzielili się informacjami o specyfice ich pracy w fundacji, dali też świadectwo, jak w swoim życiu odnaleźli drogę do Boga.

Na koniec spotkania wolontariusze poprosili uczniów o zerknięcie pod swoje krzesełko. Kilkunastu z nich otrzymało w specjalnie przygotowanych kopertach prezent. To analogia do naszego życia, które jest darem. Możemy go zostawić dla samych siebie albo dać siebie innym – i to jest istotą wolontariatu. Wyrażamy naszą wdzięczność za dar spotkania.

mgr Aleksandra Madajczyk

Dzień 2: 19.04.2012r. – O problemach bez ściemy – spotkanie z o. Rafałem Szymkowiakiem

W czwartek 19 kwietnia w Zespole Szkół Katolickich społeczność uczniowska oraz nauczyciele i rodzice uczniów mogli spotkać się z niezwykłym gościem: kapucynem, ojcem Rafałem Szymkowiakiem. Posiada on tytuł doktora teologii (specjalizacja katechetyka), jest wykładowcą, m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym kapucynów w Krakowie. Na stałe współpracuje z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni, specjalizuje się w pracy z młodzieżą trudną i subkulturami. Jest też aktywny w Centrum Edukacyjnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie, gdzie zajmuje się profilaktyką uzależnień i pracą z młodzieżą. Poza tym ojciec Rafał Szymkowiak ukończył studia dziennikarskie na Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest współorganizatorem Spotkania Młodych w Wołczynie, uczestnikiem Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej “Przystanek Jezus”. To wzięty i bardzo znany rekolekcjonista i autor książek dla młodzieży („Problemy bez ściemy”, „Chrześcijaństwo z pazurem”, „Spowiedź jest spoko”, „Ale faza – o życiu pod napięciem”, Boży gladiatorzy, czyli nasza wiara codzienna”). Publikuje systematycznie w miesięczniku „Katecheta”.

W czasie spotkania dla gimnazjalistów Ojciec przypominał młodym, że każdy z nas stoi niejako na parapecie swojego życia, od nas zależy, w którą stronę uczynimy ten decydujący krok. Nawiązując do motta tegorocznych X Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bo to co nas spotyka przychodzi spoza nas”, Gość ostrzegał, że oprócz darów od Pana Boga, zewnętrzny świat może zaoferować młodym wiele atrakcyjne wyglądających, ale destrukcyjnych przyjemności. Ojciec Rafał mówił także o wolności i miłości, podkreślał, że trzeba być świadomym, że zło jest wokół nas, że nie ma bezpiecznych eksperymentów. „Każdy z dokonywanych przez nas wyborów pociąga za sobą łańcuch zdarzeń, które w konsekwencji doprowadza do szczęścia lub nieszczęścia” – tłumaczył.

Spotkanie dla licealistów przebiegało pod hasłem Full wypas czyli chrześcijaństwo z pazurem. To jednocześnie tytuł jednej z książek o.Szymkowiaka. We wstępie do niej autor pisze: „Chrześcijanie to najwięksi buntownicy, którzy wiedzą, że do źródła idzie się pod górę i pod prąd! Słyszałem kiedyś, że jeśli na czele stada owiec staje lew, to wszystkie owce muszą stać się lwami. Szczególnie dziś potrzeba nam chrześcijaństwa dotykającego życia i przenikającego do szpiku kości, gdyż tylko takie może przetrwać próbę czasu”. I o tym mówił Ojciec do licealistów. Natomiast spotkanie dla Grona Pedagogicznego i rodziców uczniów ZSK oraz zaproszonych gości było refleksją nad skutecznym wychowaniem. Ojciec podkreślał znaczenie relacji międzyludzkich, jako podstawy skutecznego oddziaływania na młodych. Trzeba być z nimi blisko, wsłuchiwać się w ich problemy – tylko wtedy można mówić o pedagogicznym sukcesie. Sposób komunikowania się z młodzieżą, ale i z dorosłymi, sprawił, że spotkania z o. Rafałem Szymkowiakiem pozostawiły niedosyt. Licznie nabywane książki, które Ojciec przywiózł ze sobą, są dowodem, że to, co mówił podczas spotkań, otworzyło serca i umysły.

Jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakt z o.Rafałem Szymkowiakiem zapraszamy na stronę: http://www.szymkowiak.kapucyni.pl/

mgr Aleksandra Madajczyk

Skip to content