Dzień Edukacji Narodowej w gimnazjum i liceum

Dzień 14 października obchodzony jest w każdej szkole jako Dzień Edukacji Narodowej. Dla społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza jak co roku stanowi wielkie święto również z innego powodu. Tradycyjnie młodzież, która pierwszego września po raz pierwszy przekroczyła progi naszej szkoły i rozpoczęła naukę w gimnazjum oraz liceum, została uroczyście przyjęta w poczet uczniów.

Uczniowie klas pierwszych już na wstępie uroczystości mogli przypomnieć sobie, że rok 2016 to w historii Zespołu Szkół Katolickich czas wielkiego jubileuszu, bowiem 100 lat temu, w 1916 r., z inicjatywy i dzięki staraniom ówczesnego biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, rozpoczęła swoją działalność włocławska Szkoła im. Jana Długosza. Jej ciekawą choć momentami burzliwą historię ujął w strofy pieśni prof. Jerzy Pietrkiewicz – wybitny absolwent przedwojennego Długosza. To właśnie on, maturzysta z rocznika 1033/34, w 2000 roku, na prośbę bpa Romana Andrzejewskiego, napisał pieśń „Vita nuova” jako hymn naszej szkoły. Hymn, zawsze odśpiewywany z ogromnym przejęciem, wybrzmiał szczególnie uroczyście, bowiem ślubowanie pierwszoklasistów przypadło w czasie trwania uroczystych obchodów 100-lecia urodzin Jerzego Pietrkiewicza – poety i  prozaika, tak bardzo związanego z naszą szkołą oraz z Ziemią Dobrzyńską – regionem, z którego wyrósł. 100-lecie urodzin autora hymnu wplata się w obchody roku jubileuszu 100-lecia Szkoły Długosza, więc ślubowanie uczniów klas pierwszych w tym roku nabrało szczególnego wymiaru – oto bowiem, uczniowie, którzy rozpoczęli naukę po stu latach od pierwszego dzwonka, jaki zabrzmiał w Szkole Długosza, mieli zaszczyt jako pierwszy rocznik w kolejnym stuleciu wypowiedzieć słowa ROTY ŚLUBOWANIA.

Warto je przypomnieć w roku jubileuszu  Szkoły Długosza:

„My, uczniowie Zespołu Szkół Katolickich  im. ks. Jana Długosza we Włocławku ,

mając na uwadze wartości  tysiącletniej tradycji naszych przodków,

pomni na szczególną historię tej Szkoły,

na odpowiedzialność za Kościół w Ojczyźnie naszej,

uroczyście ślubujemy i przyrzekamy:

– wzorową postawą godnie reprezentować imię swojej szkoły,

– sumienną nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi,

– z wytrwałością zdobywać wiedzę  i systematycznie kształtować swój charakter,

– być zawsze odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny,

– pogłębiać wartości chrześcijańskie i według nich żyć,

– służyć Kościołowi, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi,

by stać się wartościowym człowiekiem, gorliwym uczniem Chrystusa  i dobrym Polakiem.

Składając to przyrzeczenie,  prosimy Ducha Prawdy, by dar mądrości Bożej pozwolił nam Ewangelię Chrystusa rzetelnie przyjmować, rozwijać i przekazywać.

Tak nam dopomóż Bóg!

Świadkami wypowiadania tych podniosłych słów były osoby, które swoją obecnością zaszczyciły naszą uroczystość: ks. dyrektor dr Jacek Kędzierski, pani wicedyrektor gimnazjum mgr Sławomira Lewandowska,  pani wicedyrektor liceum mgr Urszula Brykalska, pani wicedyrektor szkoły podstawowej mgr Katarzyna Zarzecka, pani kierownik internatu mgr Aneta Wąsik, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Bogna Kopaczewska – Jurewicz. Oczywiście nie zabrakło członków Grona Pedagogicznego oraz przedstawicieli Rodziców.

Po części oficjalnej, prowadzonej przez licealistów: Darię Kowalewską i Piotra Mroczkowskiego, uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny poświęcony pamięci Jerzego Pietrkiewicza, na który składały się elementy jego biografii, wiersze i fragmenty prozy wzbogacone muzyką i tańcem.  W montażu wystąpili: Ewa Budzińska, Daria Kowalewska, Krzysztof Kamiński i Piotr Mroczkowski (recytacja), Konrad Weber (pianino), Paulina Słowińska (flet, taniec), Magdalena Frąckiewicz (skrzypce) oraz Emilia Łukaszczyk (śpiew).

Za przygotowanie uroczystości ślubowania byli odpowiedzialni: p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Konrad Trokowski i p. Lidia Wiśniewska.

L. W.

 

Skip to content