17 listopada „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

W klasach gimnazjalnych, podczas wybranych lekcji, odbyły się pogadanki z pedagogiem na temat szkodliwości palenia tytoniu. Palenie wśród młodzieży od dawna było powszechnym problemem. Uzależnienie od nikotyny ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, szczególnie młodego człowieka. Uczniowie omawiali, jakie są skutki palenia tytoniu i jak rzucić palenie. Na zajęciach podkreślano, że palenie papierosów nie jest dowodem dojrzałości i wcale nie dowodzi i nie powoduje, że stajemy się dorośli. Uczniowie pracowali w grupach, w których mieli za zadanie zachęcić w dowolny sposób osoby z najbliższego otoczenia do rzucenia palenia. Gimnazjaliści byli bardzo zaangażowani, brali czynny udział w zajęciach, dzieląc się licznymi spostrzeżeniami.

Paulina Kłonowska – pedagog szkolny

Skip to content