O cyberprzemocy w szkole podstawowej

W trzecim tygodniu listopada  2016 roku uczniowie  klas 4a i 4b Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku  spotkali się z pracownikiem Komendy Miejskiej  Policji, panem sierżantem Aleksandrem Pradun. W spotkaniu uczestniczyła także, pani Lidia Popilińska z Zespołu Komunikacji Społecznej  Komendy Policji. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte  bezpieczeństwo używania mediów elektronicznych.  Cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.
Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.

Pan policjant wyczulił, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak zachować się będąc świadkiem przemocy oraz gdzie szukać wsparcia. Podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i  jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni: porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą, skontaktować się z profesjonalistami. Wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy. Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online dla osób poniżej 18 roku życia dostępna jest w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online udzielana jest pod numerem 800 100 100.

Bożena Sobierajska – pedagog szkolny

Galeria zdjęć >>

Skip to content