Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły

Ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia to w szkole czas spotkań opłatkowych. W poniedziałkowy wieczór w szkolnej świetlicy nauczyciele i pracownicy Długosza zebrali się, aby po odczytaniu fragmentu Ewangelii i przy dźwięku kolęd złożyć sobie świąteczne życzenia. Poprzedziły je słowa dyrektora szkoły ks. prał. Jacka Kędzierskiego, w których nawiązał do rocznic obchodzonych w nowym roku liturgicznym. 100. rocznica śmierci św. Brata Alberta stanowiła okazję, aby przypomnieć zebranym, jak ważne jest “być dobrym jak chleb” dla najuboższych i potrzebujących. Przywołując zaś 100-lecie objawień fatimskich, Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę, że niejednokrotnie dzieci są wybrane, aby przez nie objawiły się Prawdy Boże, tak jak było to w przypadku dzieci fatimskich, którym ukazywał się Maryja wzywająca do odmawiania różańca jako modlitwy o pokój dla świata.

Po życzeniach Błogosławionych Świąt od Księdza Dyrektora wszyscy nawzajem podzielili się opłatkiem. Przy składanych życzeniach i wigilijnej kolacji padło wiele ciepłych słów, które nie zawsze mamy okazję sobie powiedzieć na co dzień.

L.W.

Skip to content