Świąteczna środa u Długosza

Nieco odmienny charakter, jak co roku, ma grudniowa środa u Długosza. Jest ona bowiem spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczą Rodzice, Nauczyciele i Dyrekcja szkoły. Kulminacyjnym punktem są przygotowane dla rodziców przez uczniów jasełka. W szkolnej auli, rozświetlonej blaskiem lampek choinkowych i gwiazdy świecącej nad żłóbkiem, zebrani mogli obejrzeć historię Maryi jako Matki Syna Bożego, która swoim „Tak” zgodziła się wydać na świat Zbawiciela. Program słowno-muzyczny przygotowali wychowankowie internatu Długosza pod kierunkiem p. Anety Wąsik. W słowie skierowanym do zebranych rodziców ks. dr Jacek Kędzierski powiedział, że każde obejrzane przez niego przedstawienie: i to przygotowane w naszym przedszkolu, i w szkole podstawowej, a także w budynku przy ul. Łęgskiej było piękne, każde inne.
Po obejrzeniu jasełek, zaśpiewaniu kolędy i odczytaniu fragmentu Ewangelii Ksiądz Dyrektor poświęcił opłatki. Zebrani w auli mogli składali sobie nawzajem świąteczne życzenia.
Po spotkaniu w auli wychowawcy wraz z rodzicami przeszli do sal, aby omówić ważne sprawy swoich klas. Niektórzy rodzice, z racji kończącego się semestru, skorzystali również z możliwości inywidualnego porozmawiania o postępach swoich dzieci.

L. W.

fot. K. Jabłoński

Skip to content