Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

(…) Narodziłem się nagi w stajni, mówi Bóg, żebyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się słaby, bezsilny, żebyś się Mnie nigdy nie lękał.
Narodziłem się z miłości, żebyś nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się w nocy żebyś ty uwierzył, że mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Narodziłem się w ludzkiej postaci, żebyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. (…)
Narodziłem się prześladowany od początku na znak, któremu sprzeciwiać się będą, żebyś ty nauczył się przyjmować trudności i sprzeciwy.
Narodziłem się dla ciebie, w twoim ludzkim życiu, żeby ciebie i wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben – ,,Orędzie z Groty Betlejemskiej”

Boże Narodzenie to czas, kiedy Bóg Ojciec w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie ofiarowuje pełnię swojej boskiej miłości do każdego człowieka. Wcielona Miłość Boga staje się człowiekiem.

Jezus Chrystus narodzony w Betlejem oczekuje od nas tylko jednego, byśmy przez wiarę i miłość otworzyli mu drzwi naszych serc i przyjęli dary, które nam w Nim ofiaruje Nieskończenie Kochający Bóg Ojciec.

Niech ten czas łaski, jakim jest Boże Narodzenie będzie nieustannym zachwytem nad niepojętą miłością Boga w Jezusie Chrystusie, a nasze serca niech zawsze będą przepełnione wdzięcznością za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Niego każdego dnia naszego życia.

Z naszych serc przepełnionych miłością życzymy tego pokoju, który przynosi nam Zbawiciel, szczególnie potrzebnego wśród niełatwych obowiązków i prac dla naszej Ojczyzny.

Życzymy również mocy Bożej na każdy dzień Nowego Roku 2017 i pełnej duchowej radości z narodzenia Chrystusa.

Skip to content