Klocki Lego w świetlicy SP Długosza

W podstawówce Długosza dbamy o wszechstronny rozwój swoich uczniów, bardzo nam zależy, aby dzieci w szkole dobrze się czuły, także po lekcjach, kiedy spędzają czas w świetlicy.
Dlatego zakupiliśmy do szkolnej świetlicy klocki Lego LearnToLearn -podstawowy zestaw 2018 klocków oraz Zestaw Kreatywny – 1000 klocków.
Ćwiczenia, które można wykonywać z zestawem klocków LearnToLearn, to proste zabawy mające rozbudzić umysł i skłonić dzieci do ruszania się, myślenia i zapamiętywania. Nie stanowią programu nauczania jako takiego, ale pozwalają rozwijać wszystkie obszary ujęte w programie nauczania.
Podczas zabaw dzieci ćwiczą najważniejszą, podstawową funkcję mózgu – umiejętność kontrolowania własnego zachowania w dążeniu do określonego celu. W podręczniku, pt. „Sześć klocków” przeznaczonym dla nauczyciela znajdują się opisy zabaw, które pozwalają dzieciom rozwijać umiejętności związane z sensoryką, mową, językiem, nabywaniem wiedzy, motoryką, zachowaniami społecznymi i emocjami.
Dzieciaki będą mogły doskonalić umiejętności wykonując ćwiczenia: rozwijające percepcję, umiejętność czytania, umiejętność liczenia, rozwijające sprawność motoryczną, rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne a także związane z grami zespołowymi.
KZ

fot.K.Kurdubska

Skip to content