Nauczyciele Długosza na spotkaniu diecezjalnych duszpasterstw z Księdzem Biskupem

Tradycyjnie już w Niedzielę Chrztu Pańskiego, która w tym roku wypadała 8 stycznia, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich i duszpasterstw specjalistycznych diecezji włocławskiej zgromadzili się na spotkaniu noworoczno-kolędowym z ks. bp. Wiesławem Meringiem. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli wraz z opiekunem ks. Andrzejem Tomalakiem. Nasze duszpasterstwo reprezentowało kilkoro nauczycieli z różnych szkół, w tym również reprezentacja Długosza. Była uroczysta Msza Święta w kościółku seminaryjnym pw. św. Witalisa, a po niej w refektarzu seminaryjnym, spotkanie z Księdzem Biskupem. Udział Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli podczas Eucharystii był w tym roku o tyle widoczny, że to właśnie nauczyciele byli odpowiedzialni za przygotowanie liturgii. Zaangażowali się w to pracownicy Długosza: p. Sławomira Lewandowska, p. Lidia Wiśniewska, p. Dariusz Goldewicz, p. Andrzej Gołębieski oraz p. Jolanta Nowak. Homilię wygłosił duszpasterz nauczycieli ks. Andrzej Tomalak. Nawiązując do słów czytanej w tym dniu Ewangelii: “Tyś jest mój Syn umiłowany…”, kaznodzieja podkreślił, że Bóg pamięta o nas wszystkich, każdy w Jego zamyśle jest zaplanowanym i umiłowanym dzieckiem, które ma do zrealizowania swoje własne powołanie. Każdy jest wezwany, aby być światłem, które pośród ciemności ma prowadzić do jedynego Światła, jakim jest Bóg. Wszędzie gdzie jesteśmy, w swoich środowiskach duszpasterskich, mamy być świadkami Jego miłości, pokoju i radości. W spotkaniu, które odbyło się po Mszy św. w refektarzu seminarium zebrani wysłuchali koncertu kolęd. Ksiądz Biskup podziękował przedstawicielom  grup duszpasterskich za ich zaangażowanie. Podkreślił siłę wiernych świeckich w krzewieniu Ewangelii i dawaniu świadectwa wiary. Pasterz Diecezji, nawiązując do czekających w nowym roku rocznic: 100-lecia objawień fatimskich, 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze oraz zbliżającej się rocznicy powstania włocławskiego seminarium, a także komentując ostatnie wydarzenia polityczne w naszym kraju, prosił o modlitwę w intencji pokoju, ojczyzny oraz wychowawców i wychowanków WSD we Włocławku.

Lidia Wiśniewska

Skip to content