Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza w rankingu „Perspektyw”

10 stycznia Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Nad zestawieniem wyników pracowali wspólnie: przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach (30%), wyników matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Podobnie, jak w latach ubiegłych, opublikowane zestawienie obejmuje 500 najlepszych szkół.

Miło nam poinformować, że Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku znalazło się w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących, zajmując 406. pozycję i zdobywając tym samym tytuł ” Brązowej szkoły”. („Złotą szkołą” zostaje ta zajmująca miejsce od 1. do 100, „Srebrną” – plasująca się od miejsca 101. do 300., a ” Brązową”- zajmująca miejsce od 301. do 500. w Polsce). Oprócz naszego liceum w rankingu zostały uwzględnione dwie włocławskie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej i III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Zajmują one odpowiednio: 111. i 385. miejsce.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy oddzielnie zestawiła wyniki wojewódzkie. Jak wypadło nasze liceum? Otóż w województwie kujawsko-pomorskim szkoła zajmuje miejsce 16, tuż za III Liceum Ogólnokształcącym (miejsce 15.).

Pozycja w rankingu jest efektem wytężonej pracy uczniów, a także nauczycieli i rodziców. Warto się starać, gdyż podjęty wysiłek przekłada się na sukces – nie tylko w zestawieniach, ale przede wszystkim w życiu. A zatem wszystkim długoszakom biorącym udział w tegorocznych olimpiadach przedmiotowych, a także uczniom klas maturalnych życzymy jak najlepszych wyników.

A. Szumińska

Skip to content