Ostatnie pożegnanie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 stycznia 2017 r. zmarł najstarszy,  z żyjących dotąd Długoszaków – pan Stanisław Kręcicki – urodzony w 1920 r., rocznik matury -1939.

Jeszcze we wrześniu kontaktowaliśmy się listownie z panem Stanisławem, zapraszając na zjazd absolwentów organizowany w stulecie założenia Szkoły. Niestety stan zdrowia uniemożliwił mu przyjazd do Włocławka. Otrzymaliśmy jednak wzruszające życzenia dla uczniów „Długosza”- „Życzę(…), aby tak jak ja, zawsze byli dumni ze Szkoły Długosza”.

Tak jak śp. Pan Stanisław był dumny ze szkoły Długosza, tak społeczność naszej szkoły jest dumna z jej Absolwenta roku 1939 Stanisława Kręcickiego, który żył wg wartości zaszczepionych w szkole katolickiej.

Śp. Pan Kręcicki pozostawił nam na pamiątkę swoje świadectwa szkolne i zdjęcia oraz wspomnienia ze szkolnego okresu, które zostały nagrane podczas jego ostatniej wizyty w naszej szkole w 2013 r.

Pogrzeb odbył się w sobotę, 14 stycznia 2017 r. w kościele parafialnym Świętego Józefa w Chełmnie.

Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski w specjalnym liście pożegnalnym przekazał serdeczne wyrazy współczucia najbliższej Rodzinie Pana Stanisława, zapewniając o  pamięci i modlitwie o życie wieczne u boku Chrystusa dla przedwojennego Długoszaka- śp. Stanisława Kręcickiego.

Skip to content