Warsztaty teatralne „Teatr bez tajemnic”

W naszym przedszkolu staramy się rozbudzać u dzieci zainteresowania teatrem, książką, rozwijać umiejętność słuchania, rozumienia treści tekstów literackich, wzbogacać język oraz sposób wypowiadania się i wyrażania emocji. Poprzez zajęcia teatralne oparte na literaturze dziecięcej wyzwalamy w naszych wychowankach aktywność twórczą. Zabawy teatralne stwarzają doskonałe warunki rozwoju uczuć dziecka, szczególnie społeczno – moralnych i estetycznych. Wpływają na rozwój mowy i myślenia. Wyzwalają radość twórczego, zespołowego działania.

Głównymi celami realizowanymi na zajęciach to:

  • Zapoznanie dzieci z rodzajami teatru przedszkolnego oraz wartościami artystycznymi i wychowawczymi.
  • Przybliżenie dzieciom reguł prawidłowej higieny ciała i aparatu głosowego dzieci.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.
  • Zapoznanie dzieci z przestrzenią sceniczną.

Dnia 13 stycznia 2017 r. odbyły się warsztaty teatralne „Teatr bez tajemnic” w teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Największą atrakcją było zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania teatru i budynku.

Justyna Paczkowska

Skip to content