Długoszacy uczestnikami Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie

,,Poznałam Cię, o Boże, jako źródło miłosierdzia, którym ożywia się i karmi wszelka dusza. O, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ponad wszystkie przymioty Jego; miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, wszystko, co mnie otacza, o tym mi mówi”.
Z „Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowało dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie o zasięgu ogólnopolskim. Konkurs jest wyrazem wdzięczności za dar życia i posłannictwa św. Siostry Faustyny, za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których patronką była Apostołka Bożego Miłosierdzia.

W dniu 12 stycznia 2017 roku w ponad 230 szkołach z całej Polski odbył się etap szkolny. Wśród zgłoszonych szkół nie mogło zabraknąć ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Nasi uczestnicy w ten dzień, w bibliotece pod czujnym okiem komisji, zmagali się z konkursowymi testami. Wyniki tych zmagań będą ogłoszone do 25 stycznia i najlepsi uczniowie przejdą do etatu rejonowego, który odbędzie się 28 lutego (wtorek) o godzinie 14.30 w siedmiu miastach Polski. Finał zaplanowano w Krakowie na dzień 7 kwietnia 2017 roku. Na laureatów i finalistów czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy na wyższe uczelnie i pielgrzymka śladami św. Siostry Faustyny.

Wśród osób biorących udział w konkursie byli:

 1. Chmielewska Lena (IIB)
 2. Korpusiński Łukasz (IIIC)
 3. Ćwiklińska Rozalia (IC)
 4. Bławat Augustyn (IIe)
 5. Linada Mateusz (IIa)
 6. Dryjańska Michalina (IIa)
 7. Jędruch Mateusz (IIa)
 8. Gradowska Aleksandra (IIIb)
 9. Pałuska Martyna (IIIb)
 10. Kędzierska Nikola (IIIb)
 11. Celmer Julia (IIIb)
 12. Pikulska Aleksandra (IIIb)
 13. Ziółkowski Patryk (IIIa)
 14. Jasińska Laile (IIIb)

Liczymy na dalsze sukcesy naszych podopiecznych i dziękujemy za okazana pomoc w zorganizowaniu konkursu.
ks. Marcin Lewandowski

Skip to content