Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to czas odpoczynku, zabawy, realizacji zainteresowań, na które w okresie nauki często brakuje uczniom  czasu. Aby ten czas spędzić bezpiecznie, Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku  pod kierunkiem swojego opiekuna p. Bożeny Sobierajskiej przygotował informacje  dla uczniów pt. „Bezpieczne ferie zimowe”.  Przypomniano uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych, higienicznym trybie życia oraz przypomniano numery alarmowe.

SU ogłosił  konkurs  dla klas na plakat pn. ” Bezpieczne ferie zimowe „

Już dziś  życzymy Wam, abyście zdrowo i bezpiecznie spędzili ferie zimowe.

Bożena Sobierajska – opiekun SU

Skip to content