O kinie jako narzędziu manipulacji

W  dniach 23 i 24 stycznia uczniowie klas I A, IB, III B i III C liceum, pod opieką Pań: Anety Jabłońskiej, Katarzyny Kwiatkowskiej, Anny Darowskiej i Angeliki Szumińskiej uczestniczyli w zajęciach zatytułowanych „Lekcja w kinie”.  Odbyły się one w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina.

Zajęcia składały się z dwóch części: wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz projekcji filmu ilustrującego omawiane zagadnienie. W tym roku szkolnym  ( a uczniowie naszej szkoły są uczestnikami „Lekcji w kinie” już od kilku lat) podejmowane było zagadnienie manipulacji w mediach, ze szczególnym naciskiem jednak na kino jako narzędzie manipulacji.

Podczas wykladu,trafnie ilustrowanego fragmentami filmów, młodzież mogła uświadomić sobie powszechnie stosowane techniki manipulacyjne, takie jak między innymi: kreowanie wroga, posługiwanie się stereotypami, selekcja informacji, przemilczanie faktów, zniekształcanie przekazu czy po prostu kłamstwo. Zajęcia pozwlaly zrozumieć, jak niebezpieczną sprawą może być propaganda – prowadząca w tym celu odwołała się do filmów propagandowych nagranych na użytek władzy w III Rzeszy i w ZSRR.

Po prelekcji uczniowie obejrzeli film zatytułowany „Wolny strzelec”.  Poruszal on wiele trudnych, niezwykle zlożonych zagadnień, a wśród nich to, jak bardzo stacje telewizyjne, walcząc o widza, wykorzystują obrazy ludzkich dramatów, tak jakby kierowały się zasadą: im bardziej krwawo, tym ciekawiej, a przede wszystkim: tym lepsza będzie tzw. oglądalność.

Sądzę, że zajęcia pomogą młodzieży w krytycznym spojrzeniu na różne teksty kultury

A. Szumińska

Skip to content