Środa u Długosza

25 stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie z rodzicami, czyli środa u Długosza. Podsumowaliśmy I semestr roku szkolnego 2016/2017.Najpierw, w Mszy Świętej, której przewodniczył dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ks. dr Jacek Kędzierski, podziękowaliśmy Panu Bogu za miniony czas i wszelkie otrzymane łaski.  W wygłoszonej homilii ks. Marcin Lewandowski, zwracając uwagę na sylwetkę świętego Pawła i rolę, jaką odegrał on w życiu wielu chrześcijan, podkreślił, jak niezwykła jest rola rodzica, nauczyciela oraz księdza w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Wszyscy biorący udział w procesie wychowania młodzieży powinni zdawać sobie sprawę, że najważniejszym narzędziem jest nie tyle słowo, ile przykład, świadectwo własnego życia.

Po Eucharystii odbyły się spotkania rodziców uczniów gimnazjum i liceum z wychowawcami. Na nich miało miejsce podsumowanie pracy w I półroczu. Poruszono też sprawy bieżące.

Warto w tym miejscu wymienić tych, którzy w I semestrze uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Są to:

 • w szkole podstawowej:
 1. Julia Rojewska ze średnią ocen 5,67
 2. Inga Gutral ze średnią 5,42 i stuprocentową frekwencją
 3. Michalina Wszelak, Nadia Pietrzak i Julia Gęsicka – wszystkie uczennice ze średnią ocen 5,33.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Dlugosza, w klasach IV – VI aż 60 % uczniów (47 osób) uzyskało w I semestrze bieżącego roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej.

 • w gimnazjum:
 1. Agata Balcerowska z klasy III c – ze średnią ocen 5,50 i stuprocentową frekwencją
 2. Aleksandra Lewandowska z klasy III a) i Adam Piętowski – również z klasy III a (średnia obojga wyniosła 5,43)
 3. Leszek Jaworski z klasy III a, Zuzanna Mikołajczyk z klasy III c i Alicja Listewnik z klasy III d (wszyscy uzyskali średnią ocen 5,36).

Ogółem w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Długosza aż 53 osoby (na 362) uzyskały średni wynik 4,75 i więcej.

 • w liceum:
 1. Izabela Biernacka z klasy II A z średnią 5,38
 2. Jeremi Lewandowski z klasy III A, który uzyskał średnią ocen 5,33
 3. Maria Piątkowska z klasy III B – średnia 5,25

W Publicznym Liceum im. Ks. Jana Długosza średnią ocen 4,75 i więcej za I semestr uzyskały 54 osoby ( z 243).

A.Sz.

 

Skip to content