Z przedsiębiorczością za pan brat

W czwartek 02.02.2017r. zostały zorganizowane w naszej szkole zajęcia dla osób, które przeszły do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości. ZSK może pochwalić się, aż pięcioma takimi osobami (Julia, Iza, Kasia, Damian i Tymek) prowadzonymi przez p. Joannę Karwowską. Etap okręgowy odbędzie się 02.03.2017r. Składa się on z dwóch części: testu oraz zadań sytuacyjnych.

Na zajęciach koncentrowaliśmy się na zadaniach sytuacyjnych. Są to zadania, które przedstawiają jakiś problem związany z zarządzaniem firmą, marketingiem, itp. Uczestnicy muszą podać najlepsze rozwiązanie problemu i stworzyć plan oraz prezentację. Następnie mają 7 min na „sprzedanie” swojego rozwiązania biznesowego.

W trakcie zajęć omówiliśmy metodą burzy mózgów 15 takich sytuacji w tym 5 zrobiliśmy bardzo dokładnie rozpatrując problem z każdej strony, wyczerpując wszystkie metody dojścia do sukcesu.

Uczniowie byli bardzo pomysłowi i dobrze przygotowani. Każdy przedstawił swój punkt widzenia i dzięki temu uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami pogłębiając w ten sposób swoją wiedzę.

Joanna Karwowska

Skip to content