Ciekawe jest życie chemika! – zajęcia chemiczne w ramach „Święta nauki w Długoszu”

Zajęcia chemiczne w ramach „Święta nauki w Długoszu” były współfinansowane przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” z projektu „Uczę się z ANWIL”. Ze środków Fundacji oraz z wkładu własnego zakupiono specjalistyczny sprzęt analityczny, w tym wagę analityczną, biurety, pipety jedno- i wielomiarowe, odczynniki chemiczne i markowe szkło laboratoryjne. Dzięki tym zakupom możliwa była organizacja zajęć praktycznych z chemii na bardzo wysokim, niespotykanym w szkole poziomie.

Pierwsze zajęcia, w których uczestniczyło piętnaścioro uczniów z naszej szkoły i gości, odbyły się w poniedziałek, 30 stycznia. Przez sześć godzin zegarowych uczestnicy podzieleni na pięć grup nauczyli się pipetować, ważyć w sposób analityczny, przygotowywać próbkę do analizy, dopełniać roztwór do kreski w kolbie miarowej, wyznaczać współmierność kolby z pipetą, myć szkło laboratoryjne oraz finalnie – miareczkować w układzie kwas-zasada. Opanowanie tych wszystkich umiejętności chemika analityka i samodzielne wykonanie oznaczenia zaprocentuje w przyszłości, między innymi w konkursach chemicznych. Drużyna uczniowska, która uzyskała wynik najbliższy ideałowi, otrzymała słodką niespodziankę.

Drugiego dnia zajęć, w środę 1 lutego, ponownie przez sześć godzin zegarowych, piętnaścioro uczniów wykorzystało nabyte w poniedziałek umiejętności i zastosowało je do manganometrycznego oznaczenia szczawianów w próbce biologicznej. Uczniowie musieli samodzielnie, oczywiście przy wsparciu prowadzącego zajęcia – pana Konrada Trokowskiego, przygotować swoje stanowisko pracy i dbać o jego czystość przez całe zajęcia. Dzięki zestawieniu i porównaniu wyników uzyskanych przez wszystkie pięć grup uczniów, możliwe było wyciągnięcie wniosków na temat błędów popełnianych w trakcie analizy oraz prawidłowa interpretacja wyniku.

Trzecie spotkanie chemiczne odbyło się w piątek, 3 lutego i zostało poświęcone doświadczeniom objętym podstawą programową dla gimnazjum i liceum oraz podstawom obliczeń stechiometrycznych. Uczniowie samodzielnie wykonali próby charakterystyczne na grupę aldehydową pozwalającą wykryć cukry (próba Tollensa i próba Trommera), próbę akroleinową charakterystyczną dla tłuszczów oraz poznali szereg reakcji związków organicznych z wodorotlenkiem miedzi (II). Po tych doświadczeniach przyszedł czas na zabawę. Uczniowie wykonali chemiczny wulkan i lokomotywę, przekonali się o higroskopijnych właściwościach kwasu siarkowego (VI) oraz poznali zasadę działania alkomatu.

Zajęcia chemiczne w ramach „Święta nauki w Długoszu” były bardzo ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. W przyszłości takie spotkania na pewno będą kontynuowane.

Konrad Trokowski

Skip to content