„Programowanie aplikacji mobilnych w systemie Android” w ramach grantu „Uczę się z ANWIL” Fundacji Anwil dla Włocławka

Zajęcia z zakresu programowania aplikacji dla urządzeń z systemem Android przeprowadzono w dniach 6 – 8 lutego 2017r.

Celem warsztatu było wprowadzenie w świat tworzenia aplikacji mobilnych z akcentem na rozwój umiejętności społecznych: współpracy w grupie, wzmacniania pewności siebie, konstruktywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy zapoznali się z:

  • Przebiegiem procesu projektowania aplikacji
  • Tworzeniem aplikacji w środowisku graficznym (App Inventory), jak i profesjonalnym środowisku programistycznym – Android Studio z pełnym kodowaniem layoutu w języku XML, jak i kodowaniu aktywności z języku Java.
  • Poznaniem różnych środowisk programistycznych.
  • Programowaniem wizualno-zdarzeniowym z zastosowaniem tabletów „Lenovo”.

W trakcie zajęć uczestnicy skonfigurowali i zainstalowali urządzenia mobilne, dzięki czemu efekty kodowania można było śledzić na zakupionych do projektu tabletach. Taki sposób projektowania pozwalał na bieżące korekty aplikacji w „czasie rzeczywistym”, bez konieczności kompilacji źródeł programu. Kolejnym etapem była publikacja programów, pobranie ich i instalacja w urządzeniach mobilnych- zarówno w tabletach, jak i na różnych smartfonach.

Warsztaty prowadzone były w  formule  „Medialabu przestrzennego”, w której  eksperymentuje się̨ z formą wyrażania myśli i wariacją sposobów komunikacji. Niezwykle ważny jest tu aspekt nabywania doświadczenia. Aktywność́ jest po stronie uczestnika, będącego jednocześnie twórcą̨ –  w tym przypadku twórcą aplikacji autorskiej. Podejście DIY, czyli “zrób to sam(a)” otwiera przestrzeń́ do eksperymentu, daje zgodę̨ na popełnianie błędów i badanie granic. Ważne jest współdziałanie umożliwiające uczenie się od siebie, dzielenie się różnymi umiejętnościami oraz wykorzystanie nowych mediów i otwartych technologii.

Paweł Gmys

Skip to content