„Dotknij Jezusa” w Długoszu

Jak trudno jest wierzyć w tak do bólu racjonalnym świecie. Jak łatwo przyjąć postawę Tomasza – jeżeli nie zobaczę cudu, to nie uwierzę. Jednak czy naprawdę wiara jest czymś nieracjonalnym? Na Dotknij Jezusa duszpasterskie środowisko włocławskie pokazuje, że wiara jest konieczna we współczesnym świecie, bez niej życie nie ma sensu.
Dotknij Jezusa jest to pewna forma Nowej Ewangelizacji, która skierowana jest do każdego, kto tylko pragnie wielbić Boga w swoim życiu. Na tę formę modlitwy zaproszeni są wszyscy, niezależnie od wieku. Spotkania prowadzone są w duchu charyzmatycznym, co może wzbudzić lekkie zaniepokojenie w każdym, kto nie miał do tej pory doświadczeń w tego rodzaju modlitwie. Nie należy się jednak zrażać. Wiele osób szuka takiej formy modlitwy, w której będzie możliwe bliższe doświadczenie Boga. Wiele osób przeżywa moment kryzysu wiary, często od lat tkwiąc w obojętności. Dotknij Jezusa organizujemy, aby dać możliwość bliskiego doświadczenia miłości Boga do każdego człowieka. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy uwielbienia, piękne śpiewy animowane przez zespół muzyczny, ewangelizacyjne scenki, mają pomóc zbliżyć się do Boga, który kocha nas takimi, jakimi jesteśmy.

„Miłość – od Źródła do Źródła” – te słowa przyświecały kolejnemu spotkaniu Dotknij Jezusa, które odbyło się 17 lutego w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Wielu młodych ludzi znalazło w sobie odwagę i przyszło, aby oddać Tej Jedynej Miłości całych siebie ze swoimi problemami, wątpliwościami, radościami i marzeniami. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.30 zawiązaniem wspólnoty przez śpiewy oraz modlitwę, następnie ks. dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza Jacek Kędzierski przywitał wszystkich gości. Młodzież z naszej szkoły, pod kierownictwem pani Agnieszki Lasoty-Staszak, poprzez scenkę ewangelizacyjną wprowadziła zebranych w  klimat spotkania. „Miłość – od Źródła do Źródła” to nie tyle słowa mówiące o wodzie, jakże potrzebnej do zaspokojenia pragnienia w upalny dzień, ale o byciu kochanym i akceptowanym. Bo Bóg chce być kochany i tylko ON może zaspokoić nasze pragnienie MIŁOŚCI, dlatego nieustannie nas szuka na pustyniach i bezdrożach. Wobec powyższego nie mogło zabraknąć adoracji i uwielbienia Najświętszego Sakramentu. Modlitwę poprowadził ks. Marcin Lewandowski wraz z uczniami z Długosza. Rozważania zachęcały do pięknej miłości wobec Boga, do kontemplowania Jego Boskiego Oblicza i czerpania sił do życia z tego Źródła Miłości.

W słowach konferencji prowadzonej przez ks. Mateusza Kulińskiego można było usłyszeć, że w życiu mamy do wyboru  miłość przez małe „m”, czyli to co oferuje nam m.in.  świat mediów, romantycznych uniesień, oraz MIŁOŚĆ przez duże „M”, czyli to wszystko, co ofiaruje nam Bóg. Jezus daje nam jasno do zrozumienia, że tylko ON –  ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ –  zapewni nam to, czego szukamy – MIŁOŚĆ.

Ogromny entuzjazm, który gościł w sercach młodych, sprawił, że spotkanie nie miało końca. Przez długi czas młodzież uwielbiała Boga śpiewem i tańcem za dar spotkania i dotknięcia Jezusa. Gospodarz spotkania – ks. dyrektor Jacek Kędzierski – zadbał o poczęstunek dla jego uczestników.

Następne spotkanie Dotknij Jezusa będzie miało miejsce 10 marca 2017 r. o godzinie 19:30 w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła we Włocławku. Przyjdź, zobacz i daj się pokochać Jezusowi.

                                                                                                    ks. Marcin Lewandowski

Skip to content