Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej

20 lutego do naszego miasta przyjechała Minister Edukacji Narodowej – p. Anna Zalewska. Po spotkaniu z przedstawicielami samorządu oraz środowiska oświatowego zaszczyciła swoją obecnością Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Spotkanie z Panią minister odbyło się w szkolnej auli. Rozpoczęliśmy je od odśpiewania hymnu Długosza. Następnie słowo powitalne wygłosił dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ks. dr Jacek Kędzierski. Uroczyście powitał Gości: Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa, Minister Edukacji Narodowej – Panią Annę Zalewską, Panią Poseł Joannę Borowiak, Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – Pana Mikołaja Bogdanowicza, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Pana Marka Gralika oraz wszystkich zebranych. Ks. Dyrektor wyraził swoją ogromną radość, że p. minister Zalewska wybrała właśnie naszą szkołę, by spotkać się z nauczycielami i uczniami. W swoim wystąpieniu przywołał postać słynnego długoszaka, autora słów naszego szkolnego hymnu – p. Jerzego Pietrkiewicza – jako jeden z wielu przykładów na to, że osoby uczące się w naszej szkole nierzadko są wybitnymi osobistościami.

Jako że szkoła to miejsce, w którym młodzież może również odkrywać i rozwijać rozmaite talenty, nasi uczniowie zaprezentowali Gościom krótki program artystyczny, będący właśnie prezentacją talentów muzycznych, wokalnych i tanecznych. W tle – by przybliżyć szkołę wszystkim przybyłym na spotkanie – były wyświetlane fotografie wykonane podczas uroczystych obchodów stulecia Dlugosza.

Następnie głos zabrała Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska. Odnosząc się do tego, co zobaczyła i usłyszała, odwiedzając  ZSK,  powiedziała, że właśnie o takiej szkole jak nasza myślała, kiedy zdecydowała się podjąć swoje ministerialne obowiązki . Szkoła bowiem powinna być nowoczesna, ale jednocześnie głęboko osadzona w historii i tradycji.

Pani minister odniosła się do reformy oświaty, która już niebawem będzie wdrażana. Podkreśliła, że jej głównym celem jest stworzenie szkoły, która nie będzie uczyła rozwiązywania testów, ale będzie uczyła rozwiązywania problemów.  Uczeń już na początkowym etapie edukacji powinien z chęcią dużo czytać, powinien też świetnie sobie radzić z matematyką  i informatyką. Istotnym celem reformy jest także nieprzerywanie procesu nauczania po każdym trzyletnim okresie nauki. Lepiej, jeśli jest zachowana ciągłość tego procesu. Zwracając się do naszych uczniów, Pani minister stwierdziła, że mają szczęście zdobywać wiedzę w szkole, która z jednej strony wprowadza rozmaite innowacje, jak choćby nauczanie matematyki w szkole podstawowej z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO, a z drugiej – jakby wyprzedzając reformę edukacji – pozwala młodzieży na niezmienianie środowiska, gdy zmienia się etap kształcenia. Zespół Szkół Katolickich jest miejscem, gdzie doskonale funkcjonują obok siebie uczniowie młodsi i starsi.

Zwracając się do dyrektora ZSK, ks. dr. Jacka Kędzierskiego, p.  minister Zalewska wyraziła wielkie uznanie dla jego działań, które doprowadziły do stworzenia szkoły nowoczesnej, takiej, jaka powinna być.

Na koniec swojego wystąpienia Pani minister odpowiadała na pytania zgromadzonej w auli młodzieży.

O podsumowanie spotkania i udzielenie Bożego błogosławieństwa został poproszony JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Pasterz Diecezji wyraził swoją radość  z wizyty Pani Minister i złożył podziękowanie za troskę, jaką otacza polską szkołę, życząc, by spotykała mądrych nauczycieli, lubiących swoich uczniów, ale jednocześnie stawiających im wymagania.

A. Sz.

fot. K. Jabłoński

Skip to content