Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki

W czwartek 17.02.2017 r. siedmiu naszych gimnazjalistów przystąpiło do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki: Mateusz Betke (IId), Szymon Bieniek (Ia), Jędrzej Kalinowski (IIb), Patryk Przybysz (Ia), Jakub Prokopczyk (IIa), Tymoteusz Rózik (Ia) i Bartosz Szczupakowski (IIb). W sali komputerowej przez 90 minut uczniowie zmagali się z zadaniami wymagającymi wiedzy oraz umiejętności informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki. Konkurs odbywał się przez Internet, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej mCourser.

Znane są już wyniki. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczestnicy, którzy osiągnęli co najmniej 85 punktów. Z naszej szkoły są to: Mateusz Betke (96), Tymoteusz Rózik (94), Jakub Prokopczyk (92) i Szymon Bieniek (91). Gratulujemy! Następny etap odbędzie się 17 marca.

Jadwiga Piasecka

Skip to content