Strzeleckie pierwsze szlify

W dniu 21 lutego 2017 roku uczniowie klasy IB liceum uczestniczyli w zajęciach ze strzelectwa sportowego, które odbyły się na strzelnicy międzyszkolnej. Nasi długoszacy w praktyce mogli sprawdzić zdobytą na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i przeznaczenia oraz zasad celnego strzelania z karabinka sportowego kbks.

Zajęcia strzeleckie przebiegły w miłej atmosferze, ale przede wszystkim zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią sportową i zachowania się na strzelnicy. Założony cel został osiągnięty. Uzyskane wyniki napawają optymizmem i dały szansę na wyłonienie spośród uczestników zajęć  przyszłych strzelców, a także rozbudziły nową pasję, którą będą mogli realizować na zawodach strzeleckich. Należy wspomnieć, że uczniowie strzelali po raz pierwszy w swoim życiu, co dało zarówno im dużą radość i nowe doświadczenie, jak i nauczycielowi satysfakcję, że podjęty trud się opłacał.

Krzysztof Łodygowski

Skip to content