Z angielskim za pan brat!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Marta Witwicka, uczennica klasy II B LO, została zwyciężczynią X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglosaskich, zorganizowanego przez IV LO działające w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Konkurs ten, którego celem jest promowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej realioznawstwa krajów obszaru języka angielskiego, składał się z dwóch etapów.

I etap, który miał miejsce 15 grudnia 2016r. w macierzystej szkole danego uczestnika, składał się z testu pisemnego trwającego 45 minut, w ramach którego uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych z tradycjami, symboliką, historią, geografią oraz szeroko pojętą kulturą krajów obszaru anglojęzycznego. Na tym etapie Marta zdobyła 45 na 60 możliwych do uzyskania punktów, czym uzyskała prawo reprezentowania naszej szkoły na etapie finałowym.

II etap odbył się na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku w czwartek 23 lutego 2017r. o godz. 12.00. Tutaj uczestnicy musieli wykazać się biegłością w sferze komunikacji werbalnej. Mieli oni za zadanie przygotowanie prezentacji na jeden z pięciu zaproponowanych wcześniej przez komisję tematów. Marta zdecydowała się na realizację zagadnienia związanego z przedstawieniem atrakcji turystycznych Australii. Trudność na tym etapie związana była zarówno z występem „na żywo” przed komisją konkursową, w trakcie którego trzeba było wygłosić swoją prezentację z pamięci, jak również z planowaniem dyscypliny wypowiedzi, gdyż każdy otrzymał tylko 10 minut na jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie tematu w języku obcym. Nasza reprezentantka, poprzez wieloaspektowe ujęcie tematu omawiające bogactwo przyrodnicze Wielkiej Rafy Koralowej,  kulturową spuściznę architektonicznej perełki, jaką jest budynek opery w Sydney, aż po bliską młodzieży tematykę wystawy związanej z serią książek „Igrzyska Śmierci”, zyskała pochlebne recenzje komisji konkursowej i zdobyła I miejsce.

Gratulujemy Marcie sukcesu rozsławiającego dobre imię naszej szkoły na terenie miasta, szczególnie, że uczennica poświęciła całe ferie, a więc czas niezbyt sprzyjający wysiłkom edukacyjnym, na staranne szlifowanie swojej prezentacji, uatrakcyjniając ją o elementy multimedialne. Miejmy nadzieję, że jej następcy będą równie pracowici i przysporzą nam wielu powodów do dumy!

Podziękowania należą się również pani pedagog Paulinie Kłonowskiej, która podczas konkursu pełniła rolę opiekuna naszej anglojęzycznej mistrzyni i jak widać…przyniosła Marcie szczęście!

Czekamy na kolejnych miłośników wszystkiego, co związane z językiem angielskim, który stał się lingua franca naszych czasów!!!

Jakub Kostrzewski

Skip to content