Popielec – Msza Święta w szkolnej kaplicy

W Środę Popielcową społeczność Długosza Eucharystią, w czasie której dokonany był obrzęd posypania głów popiołem, rozpoczęła czas Wielkiego Postu. Tradycyjnemu obrzędowi towarzyszą słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, zachęcające do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

Poranna Msza Święta w szkolnej kaplicy zgromadziła wielu uczniów i pracowników szkoły. Dyżur liturgiczny pełniły dwie klasy: IIa gimnazjum i IIA liceum.Wspólnie w duchu modlitewnej zadumy weszliśmy w tajemnicę męki i śmierci naszego Pana, by na nowo odkryć Jego bliskość z nami i nadzieję wiecznego życia z Nim, nadzieję zmartwychwstania. Kaznodzieja ks. dyrektor Jacek Kędzierski podkreślił, że dziś jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przyjąć postawę skruchy, podjąć pokutę, bo to, że dane nam jest przeżywać ten czas, to jest łaska Pana Boga. W tym czasie otwieramy się na wezwanie do nawrócenia, do przemiany naszego życia, do otwarcia naszych serc na słowo, z którym Pan przychodzi i otwarcia serc naszych na drugiego człowieka. Czas Wielkiego Postu to czas odnowienia swojego myślenia: „Św. Paweł w Liście do Rzymian mówi: ,,nie bierzecie wzoru z tego świata, lecz odnawiajcie się przez odnawianie umysłów” – czyli nieustanna zmiana myślenia: kim jestem, za kim chcę iść, do kogo należę, kto jest dla mnie istotą mojego życia, czego pragnę? Warto na progu Wielkiego Postu na te pytaniu udzielić sobie odpowiedzi.