XV Dni Kultury Chrześcijańskiej – Msza Święta w katedrze

Drugi dzień XV Dni Kultury Chrześcijańskiej uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku wraz Dyrekcją, Nauczycielami i zaproszonymi Gośćmi  rozpoczęli uroczystą Mszą Świętą w bazylice katedralnej.

Wszystkich zgromadzonych w świątyni przywitał kustosz katedry ks. Michał Krygier. Słowa powitania skierował do uczniów ZSK , grona pedagogicznego,  zaproszonych Gości w osobach: p. Joanny Borowiak – Poseł na Sejm RP, p. Małgorzaty Oborskiej  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy , m. Jolanty Gołębiowskiej – Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi , p. Bogny Kopaczewskiej-Jurewicz – przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły. Proboszcz katedry powitał również odprawiających Mszę św. kapłanów: ks. prał.  Jacka Kędzierskiego – dyrektora ZSK, ks. prał. Kazimierza Grabowskiego – głównego celebransa i kaznodzieję, ks. Henryka Witczaka – proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela oraz prefektów Długosza – ks. Marcina Lewandowskiego i ks. Łukasza Sztylkę.

Msza Święta dla całej społeczności  Zespołu Szkół Katolickich  była tym bardziej wyjątkowa, że w ramach obchodów XV Dni Kultury Chrześcijańskiej przeżywaliśmy odpust ku czci patrona kaplicy szkolnej Świętego Kazimierza Królewicza.

Podczas Eucharystii członkowie Sodalicji Mariańskiej działającej w naszej szkole odnowili swoją przysięgę sodalicyjną. Natomiast osoby, które zdecydowały się rozpocząć formację sodalicyjną, jako kandydaci  złożyły uroczyście swoje ślubowania, wypowiadając słowa zawierzenia Matce Bożej. W tym roku do grona sodalisów przystąpili uczniowie: Andrzej Kowalski  z klasy IIIB  LO i Grzegorz Morawski IIA LO.

W homilii, którą wygłosił  przewodniczący  Mszy Świętej ks. prał. Kazimierz Grabowski, usłyszeliśmy słowa życzliwości skierowane pod adresem społeczności Zespołu Szkół Katolickich. Nawiązując do treści Ewangelii, zwrócił uwagę na istotę nieustannego trwania przy Chrystusie,  w czym pomaga nam wypełniana przez szkołę katolicką chrześcijańska misja wychowania. Kaznodzieja przyznał , iż nie jest to łatwe, lecz tak też było w życiu patrona naszej szkolnej kaplicy św. Kazimierza. On pomimo trudności, jakie go spotykały , narażony na dworze królewskim na pokusy otaczającego świata, skierował swe życie na Boga, Maryję i czynienie miłosierdzia. Na zakończenie, przytaczając słowa  Jana Pawła II i polskich biskupów, zachęcił całą kadrę pedagogiczną, aby dalej swoją postawa dawała przykład chrześcijańskich wartości. Pogratulował też uczniom wyboru tak wspaniałej szkoły , która tradycją , zasadami wychowania i przekazywanymi wartościami kształtuje młodego człowieka i przygotowuje do dalszej niełatwej we współczesnym świecie drogi.

Po Komunii Świętej nastąpiło poświęcenie pięknej figury św. Kazimierza Królewicza, którą właśnie ks. prał. Kazimierz Grabowski przekazał jako dar do szkolnej kaplicy Długosza.

Ksiądz Dyrektor podziękował ofiarodawcy oraz wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę wszystkim zgromadzonym, a w szczególności członkom zespołu New Life’m , którzy jako artyści zaproszeni na XV Dni Kultury Chrześcijańskiej wraz z uczniami Zespołu Szkół Katolickich stworzyli wspaniałą oprawę muzyczną Mszy Świętej.

Aneta Wąsik

fot. K. Jabłoński

Skip to content